ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr.NVA 2013/78_ESF)

167. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (identifikācijas Nr.NVA 2013/78_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
11.09.2013.
2013.gada 2.oktobra plkst.10:00
NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ tehnisko piedāvājumu
no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 18.decembrim

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (25.09.2013.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (30.09.2013.)

 

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Agrita.Medzvecka@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.