ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība (angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana) saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001" (identifikācijas Nr.NVA 2013/73_ESF)

167. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība (angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana) saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001" (identifikācijas Nr.NVA 2013/73_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
29.08.2013
2013.gada 19.septembris plkst.10:00
Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ tehnisko piedāvājumu (1.pielikums).
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:
1.daļa – Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem Jelgavā (4 darbiniekiem) – 2 grupas;
2.daļa – Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem Daugavpilī (4 darbiniekiem) – 2 grupas;
3.daļa – Angļu valodas zināšanu un kompetenču paaugstināšana VDI darbiniekiem Valmierā (4 darbiniekiem) – 2 grupas.
no līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 16.decembrim

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Agrita.Medzvecka@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.