ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.01.2020


NVA veic iepirkumu „Valsts darbs inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (jauna B moduļa izstrāde un specializēto inspektoru apmācība)

166. NVA veic iepirkumu „Valsts darbs inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (jauna B moduļa izstrāde un specializēto inspektoru apmācība)"
(identifikācijas Nr.NVA 2013/70_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
22.08.2013
2013.gada 12.septembris plkst.10:00
Valsts darbs inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (jauna B moduļa izstrāde un specializēto inspektoru apmācība) no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada novembrim (saskaņojot ar pasūtītāju)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (29.08.2013.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (02.09.2013.)  

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Agrita.Medzvecka@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.