ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.01.2020


NVA veic iepirkumu „NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001

165. NVA veic iepirkumu „NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001"
(identifikācijas Nr.NVA 2013/68_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.07.2013
2013.gada 21.augusts plkst.10:00
NVA darbinieku psiholoģiskais atbalsts saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 un saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums). Iepirkuma priekšmets atbilstoši tehniskās specifikācijas (1.pielikums) 5.punktam ir sadalīts 28 daļās.
no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 30.decembrim (saskaņojot ar Pasūtītāju)

  • Nolikums precizēts ar 12.08.2013. komisijas sēdes lēmumu

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.08.2013.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (12.08.2013.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (13.08.2013.)  

NVA atbilde uz pretendenta jautājumu (16.08.2013.)   

 

Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Agrita.Medzvecka@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.