ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


NVA veic iepirkumu "Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana" (identifikācijas Nr. NVA 2013/69_ESF)

164. NVA veic iepirkumu "Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana" (identifikācijas Nr. NVA 2013/69_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.07.2013
2013.gada 23.augusts plkst. 14:00.
Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums):
1.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Rīgas reģionā.
2.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Latgales reģionā.
3.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Vidzemes reģionā.
4.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Kurzemes reģionā.
5.daļa – Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Zemgales reģionā.

Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2” (Nr.1DP//1.3.1.1.3/09/IPIA/NVA/001) ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1A. pielikums):
6.daļa - Ergoterapeitu pakalpojumu sniegšana visā Latvijas Republikas teritorijā.


1., 2., 3., 4. un 5.daļai – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim;
6.daļai – no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim.
NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (19.08.2013.)

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806   

E-pasts: Gunita.Kovalevska@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.