ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


NVA veic iepirkumu NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/61_ESF)

162. NVA veic iepirkumu "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros" (identifikācijas Nr. NVA 2013/61_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
25.07.2013
2013.gada 4.septembris plkst. 10:00.
Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju Pasūtītāja īstenotā aktīvā nodarbinātības pasākuma „Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” ietvaros

no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.martam

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (30.07.2013.) precizēts

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (01.08.2013.)

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (06.08.2013.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (22.08.2013.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (28.08.2013.)

 

Gunita Kovaļevska

Fakss: 67021806   

E-pasts: Gunita.Kovalevska@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.