ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
27.02.2020


NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) un aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”) (identifikācijas Nr.NVA 2013/58_ESF)

163. NVA veic iepirkumu „Surdotulku pakalpojumi” (iepirkums tiek veikts saskaņā ar ESF projektu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) un aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām”)
(identifikācijas Nr.NVA 2013/58_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
05.07.2013
2013.gada 26.jūlijs plkst.10:00
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa - Surdotulka pakalpojumu sniegšana aktīvo nodarbinātības pasākumu „Pasākums noteiktām personu grupām” ietvaros – 7 surdotulki (minimālais speciālistu apjoms) (saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu);
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa - Surdotulka pakalpojumu sniegšana ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” (Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001) ietvaros – vismaz 8 surdotulki (minimālais speciālistu apjoms) (saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu).
Iepirkuma priekšmeta 1.daļai – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.decembrim;
Iepirkuma priekšmeta 2.daļai – no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 30.jūnijam.


Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Agrita.Medzvecka@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.