ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.01.2020


NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (identifikācijas Nr.NVA 2013/50_ESF)

160. NVA veic iepirkumu „Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (identifikācijas Nr.NVA 2013/50_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
28.06.2013
2013.gada 19.jūlijs plkst.10:00
NVA darbinieku apmācība Visām iepirkuma priekšmeta daļām no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža līdz 2013.gada 1.novembrim, konkrētos apmācību laiku saskaņojot ar Pasūtītāju.


Agrita Medzvecka

fakss: 67021806

Agrita.Medzvecka@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.