ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai” (identifikācijas Nr. NVA 2013/57)

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā 

 

„Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai”

 

(Atklāta konkursa identifikācijas Nr. NVA 2013/57)

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2013.gada 2.augusta plkst.10:00

Paredzamais līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas dienas līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.
 

 

Saistošie dokumenti:

 

  • Nolikums Ar 2013.gada 15.jūlija iepirkuma komisijas sēdē veiktajiem grozījumiem

  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (19.07.2013.)

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

 

Lāsma Vītoliņa
fakss: 67021806,
Lasma.Vitolina@nva.gov.lv

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.