ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.07.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai”

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā 

 

„Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai”

 

(Atklāta konkursa identifikācijas Nr. NVA 2013/55)

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2013.gada 1.augusta plkst.10:00

Paredzamais līguma izpildes termiņš - no līguma noslēgšanas dienas līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.
 

 

Saistošie dokumenti:

 

  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (19.07.2013.)

 

Pasūtītāja kontaktpersona:

 

Lāsma Vītoliņa
fakss: 67021806,
Lasma.Vitolina@nva.gov.lv

 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.