ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


Algotie pagaidu sabiedriskie darbi - iespēja būt sabiedrībā un darboties pagasta labā

 la.lv 26.02.2013.

"Esam sakoptākais pagasts novadā un cenšamies attaisnot šo nosaukumu," palepojas Ināra Preitāga, atbildīgā par projektā iesaistīto bezdarbnieku nodarbināšanu.

Dienās, kad laika apstākļi nav labvēlīgi āra darbiem – līst lietus vai ārā ir pārāk auksts, rubenieši nesēž klēpī saliktām rokām. I. Preitāga: "Vecajā dārznieka namiņā sievietes ārdīja vecus džemperus, lakatus, šalles un no iegūtās dzijas adīja zeķes un cimdus. Sociālie darbinieki, apciemojot pansionātā mūsu pagasta vientuļos pensionārus, kā dāvanu viņiem aizveda noadītos cimdus un zeķes. Arī dažam algoto sabiedrisko darbu veicējam tika pa cimdu pārim. No sintētiskajiem diegiem adītie noder kā darba cimdi, ko uzvelk virs dūraiņiem. Tad strādājot tik ātri nenolietojas."

Kā zināms, bezdarbnieku algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 12 mēnešu periodā iesaista ne ilgāk kā četrus mēnešus (secīgi vai ar pārtraukumiem).

* ESF projekts “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001) tiek īstenots no 2012. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 30. jūnijam;

* līdz 2013. gada 31. janvārim algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīti 31,6 tūkstoši bezdarbnieku.