ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.01.2020


NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (specializēto inspektoru apmācība)” (identifikācijas Nr.NVA 2013/46_ESF)

162. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (specializēto inspektoru apmācība)” (identifikācijas Nr.NVA 2013/46_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
14.06.2013
2013.gada 4.jūlijs plkst.10:00
VDI specializēto inspektoru apmācība – B modulis „Būvniecība” 1 grupa (līdz 12 inspektori) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)

no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz 2013.gada 30.novembrim
Iepirkums ar 09.08.2013. Iepirkuma komisijas lēmumu izbeigts bez rezultāta, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 46.punktu

 

Jānis Muzikants

fakss: 67021806

Janis.Muzikants@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.