ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.01.2020


NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (A moduļu īstenošana (VDI jauno darbinieku apmācība))” (identifikācijas Nr.NVA 2013/41_ESF)

161. NVA veic iepirkumu „Valsts darba inspekcijas darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide”, Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001 (A moduļu īstenošana (VDI jauno darbinieku apmācība))” (identifikācijas Nr.NVA 2013/41_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
11.06.2013
2013.gada 3.jūlijs plkst.10:00
VDI jauno darbinieku apmācība (A moduļu īstenošana) 2 grupās (līdz 34 inspektoriem) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 30.novembrim

 

Jānis Muzikants

fakss: 67021806

Janis.Muzikants@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.