ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


NVA veic iepirkumu „Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” (Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 2.1.apakšaktivitāti) mērķa grupu bezdarbniekiem” (identifikācijas Nr.NVA 2013/49_ESF)

159. NVA veic iepirkumu „Psihoterapeita pakalpojumi Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas sociālā fonda projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” (Nr.1DP//1.4.1.1.1/09/IPIA/NVA/001 2.1.apakšaktivitāti) mērķa grupu bezdarbniekiem” (identifikācijas Nr.NVA 2013/49_ESF)
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
31.05.2013
2013.gada 25.jūnijs plkst.10:00
Psihoterapeita konsultāciju pakalpojumi darba dienās laikā no plkst. 09:00 līdz 17:00, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) No iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 31.decembrim vai līdz līguma summas izlietojumam


NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (05.06.2013.)  

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (04.06.2013.) 

NVA atbildes uz pretendentu jautājumiem (20.06.2013.)

Lāsma Vītoliņa
Tel.: 67021815

Lasma.Vitolina@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.