ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
30.03.2020


Darba tirgū šogad pieprasītākie – 
pārdevēji un autovadītāji

www.la.lv 30.05.2013
 
Foto - LETA 
"Lai izvairītos no situācijas, kad bezdarbnieki tiek apmācīti profesijās, kurās pēc tam tik un tā būs grūti atrast darbu, ir svarīgi sekot līdzi darba tirgus tendencēm ne vien vidējā un ilgtermiņā, bet arī īstermiņā – uzzinot gaidāmās maiņas darbaspēka pieprasījumā tuvākā pusgada un gada laikā," uzsver Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) veiktā pētījuma "Darba tirgus īstermiņa prognozes 2013. gadam" pētījuma izstrādātāju pārstāvis, ekonomists Māris Krūze. 

 
Pētījums par darba tirgus īstermiņa prognozēm īstenots ar mērķi izzināt bezdarbnieku profesionālās un neformālās apmācības vajadzības, lai nodrošinātu darba tirgus prognozi nākamajam pusgadam, kā arī lai sniegtu konkrētas rekomendācijas NVA organizēto apmācību piedāvājuma veidošanai. Bezdarbniekiem apmācībās jāiegūst tādas prasmes, kas ļautu viņiem pēc iespējas ātrāk atgriezties darba tirgū. Noskaidrotas darba devēju vajadzības tuvākā pusgada laikā. Ņemot to vērā, NVA savu apmācību piedāvājumu var pielāgot šīm vajadzībām un sniegt saviem klientiem tādu pakalpojumu, kas tiešām veicina viņu konkurētspēju darba tirgū.
 
"Lai gan darba tirgus īstermiņa prognožu izstrāde 2013. gada otrajam pusgadam vēl turpinās, jau tagad varam nosaukt profesiju grupas, kurās gaidāms lielākais darbinieku pieprasījuma pieaugums. Šogad pieprasīti būs dažāda veida transportlīdzekļu, īpaši smago kravas automobiļu, vadītāji, pedagogi, pavāri, arī apkopēji un veikalu pārdevēji," norāda M. Krūze.
 
Samazināsies pieprasījums pēc darbiniekiem lauksaimniecības nozarē, īpaši vienkāršo profesiju grupās. Līdzīgas, lai arī ne tik izteiktas tendences vērojamas arī mežsaimniecībā un mežizstrādē. Tas skaidrojams ar jaunas un jaudīgas tehnikas iegādi, līdz ar to šajās nozarēs arvien mazāk nepieciešami mazkvalificēti strādnieki. Arī būvniecības nozarē, lai gan tā pēc krīzes sāk pakāpeniski atkopties, straujš darbaspēka pieprasījuma kāpums nav vērojams, secināts pētījumā.
 
Secinājumi izstrādāti, veicot vairākus pētījuma posmus. Vispirms veikta darba devēju aptauja, kas ļauj izzināt viņu prognozes gan dažādās nozarēs, gan Latvijas reģionos. Nozaru asociāciju un sociālo partneru – Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības – intervijās lielāka uzmanība pievērsta NVA iespējām, kā īstenot norādītās darba devēju vajadzības.
 
Darba tirgus īstermiņa prognožu izstrādāšanā nozīmīga loma ir pētījuma ietvaros izveidotajam prognozēšanas modelim, kurā tiek ņemtas vērā ne vien veiktās darba devēju aptaujas, bet arī Centrālās statistikas pārvaldes dati, kā arī Ekonomikas ministrijas vidējā termiņa prognozes nozaru attīstībai.
 
Pētījuma rezultātā NVA rīcībā būs pārbaudīts un aprobēts darba tirgus īstermiņa prognozēšanas modelis, ko varēs izmantot arī pēc tam, kad pētījums būs beidzies. Apkopotā informācija – ne tikai par kvantitatīvām, bet arī kvalitatīvām maiņām dažādās nozarēs – kalpos veiksmīgākai NVA un darba devēju sadarbības veidošanai, kā arī mērķtiecīgākai un efektīvākai sadarbībai ar klientiem, norāda projekta koordinators M. Krūze.