ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


NVA turpina atbalsta pasākumu ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri vēlas atbrīvoties no atkarībām. Ar NVA atbalstu ārstēšanos no atkarībām pabeidzis 51 ilgstošais bezdarbnieks

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvāto iespēju atbrīvoties no atkarībām izmantojuši piecdesmit deviņi ilgstošie bezdarbnieki, no tiem piecdesmit viens ārstēšanās kursu jau ir pabeidzis. Astoņi bezdarbnieki, kuri  ārstēšanos pabeiguši, ir iekārtojušies pastāvīgā darbā, četri -  strādā NVA organizētajos Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās.

Ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri, lai atsāktu strādāt, vēlas atbrīvoties no atkarībām, NVA kopš pērnā gada novembra piedāvā iespēju ārstēties, iesaistoties "Atbalsta pasākumā ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām", kas tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" ietvaros. Pieteikties ārstēšanai var NVA reģistrētie ilgstošie bezdarbnieki vecumā no 18 gadiem, kuriem narkologs izsniedzis atzinumu par atkarību no alkohola, narkotikām vai psihotropām vielām.

Ārstēšanās no atkarībām  notiek pēc Minesotas programmas metodes stacionārā un ilgst 28 dienas. Programmas galvenais uzdevums ir uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti, iemācīt viņam saprast, ka, lai pārvarētu atkarības radītās negatīvās sekas, vispirms jāmainās pašam, jāmaina sava domāšana un uzskati, tādēļ atkarīgajam vispirms pašam jāvēlas mainīt savu dzīvi. Ilgstošie bezdarbnieki ārstēšanās procesā iesaistās pilnīgi brīvprātīgi, parakstot vienošanos, kurā ir noteikti pacienta pienākumi un tiesības ārstēšanās laikā.

Programmas dalībniekiem NVA apmaksā pacientu iemaksas 5 latu apmērā par vienu ārstēšanās dienu, izņemot tos, kuri ir atbrīvoti no pacientu iemaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību. Saņemot ārstniecības pakalpojumus ambulatori (dienas stacionārā), pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem tiek finansēti arī izmitināšanas un ēdināšanas izdevumi – 9 lati un 40 santīmi dienā atbilstoši faktiskajam bezdarbnieka izmitināšanas un ēdināšanas dienu skaitam.

Ārstēšanās īsteno SIA „Akrona 12”, kurai ar Nacionālo veselības dienestu ir noslēgts līgums par atkarības slimību ārstēšanu pēc Minesotas programmas metodes un ar NVA - par Atbalsta pasākuma ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām īstenošanu. Norīkojumu pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam uz konkrēto ārstniecības iestādi izsniedz NVA filiālē. Līdz 2014. gada beigām palīdzēt atbrīvoties no atkarībām plānots 480 bezdarbniekiem.

 

Kā piedalīties pasākumā?
(Instrukcija „soli pa solim”)
1. Dodies uz savu NVA filiāli un paziņo par vēlmi piedalīties pasākumā,
2. Aizpildi pieteikuma anketu;
3. Dodies uz ārstniecības iestādi pie narkologa un saņem atzinumu par atkarību;
4. Narkologa atzinuma kopiju iesniedz NVA filiāles projekta karjeras konsultantam;
5. Izvēlies ārstniecības iestādi;
6. NVA filiālē saņem norīkojumu ārstēšanai pēc Minesotas 12 soļu programmas medicīniskās tehnoloģijas;
7. 10 darba dienu laikā pēc norīkojuma saņemšanas ierodies izvēlētajā ārstniecības iestādē līdzi ņemot:
•   Pasi;
•   Narkologa atzinumu;
•   Norīkojumu;
•   Individuālo darba meklēšanas plānu;
8. Uzsāc ārstēšanos pēc Minesotas 12 soļu programmas medicīniskās tehnoloģijas, kas ilgs 28 dienas.
 
Kas jādara pēc ārstēšanās?
1.  Individuālajā darba meklēšanas plānā norādītājā datumā jādodas uz NVA filiāli un, ja nepieciešams, jāsaņem psihologa, psihoterepeita vai karjeras speciālista konsultācijas;
2.  Jāizvērtē iespēja piedalīties citos NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos;
3.  Jāuzsāk pastāvīga darba meklēšana un jāsaņem NVA atbalsts.


Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr. 67021808; 67021744
info@nva.gov.lv