ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
30.03.2020


Kopīgiem spēkiem pagasts top skaistāks

www.la.lv   28.05.2013


Smiltenes novada Blomes pagasta iedzīvotājs Jānis Bringulis labprāt iesaistījies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā projektā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" un šo programmu vērtē pozitīvi.  

Jau vairākus gadus vīrietis ir bez darba, ko zaudēja štatu samazināšanas rezultātā. Kad beidzās bezdarbnieka pabalsta izmaksa, pastāvīga darba meklējumi izrādījās neveiksmīgi. Tāpēc arī izmantoja NVA piedāvājumu iesaistīties programmā.

 

"Rudens pusē grābām lapas, vēlāk, kad uzsniga sniegs, tīrījām celiņus no kupenām. Pagasta centrā ierīkojām hokeja laukumu, un tam iedzīvotāju vidū bija liela piekrišana, slidoja gan lielie, gan mazie," stāsta J. Bringulis.

"Vairāk tādu strādātāju kā Jānis, kas godprātīgi paveic visus uzdevumus!" uzslavē Blomes pagasta pārvaldes vadītājs un algoto pagaidu sabiedrisko darbu vadītājs Gaidis Bogdanovs. Tagad Jānis gaida laiku, kad atkārtoti varēs iesaistīties algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, tas būs šā gada nogalē. Vīrietis atzinīgi vērtē programmu, jo tā dodot iespēju četrus mēnešus pastrādāt un nopelnīt 100 latus mēnesī.

 

Bet, runājot par Blomes bezdarbnieku paveikto kopš 2012. gada, kad tika uzsākta NVA projekta "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" īstenošana, G. Bogdanovam ir ko pastāstīt:

"2012. gada vasarā Blomē notika Smiltenes novada svētki. Gatavojoties tiem, atjaunojām Jeberlejas brīvdabas estrādi, sakopām un labiekārtojām apkārtni. Lielu daļu no šiem darbiem paveica pasākumā iesaistītie bezdarbnieki. Viņi demontēja estrādes veco grīdu, palīdzēja ieklāt jauno grīdu, nopļāva zāli gan estrādes teritorijā, gan ezera saliņās un izveidoja ugunskura vietu svētku pasākumiem."

 

Savukārt šogad bezdarbnieki izremontēja kultūras nama telpas – gaiteni, kā arī puspagrabstāvā pagasta pašdarbniekiem telpu ģērbtuvei. Tagad šīs telpas izkrāsotas košām krāsām, ieklāts jauns grīdas klājums, ģērbtuvē novietoti jauni galdi. Remontdarbos paguva piedalīties arī Jānis Bringulis. Viņš atzīst, ka tas bijis atbildīgāks un tādēļ arī interesantāks darbs.

 

G. Bogdanovs stāsta, ka tikko ar algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēju līdzdalību pagasta centrā uzstādīts bērnu rotaļu laukums. Bezdarbniekiem tika uzticēta bedrīšu rakšana, laukuma sakopšana, bet spēļu konstrukcijas uzstādīja speciālisti. Jaunais spēļu laukums piesaistījis plašu mazo blomēniešu interesi. Vēl tikai jāierīko smilšu kaste, smiltis ziedos viens no pašu uzņēmējiem, bet smilšu kasti uztaisīs bezdarbnieki. Pašlaik viņi sagatavo malku Blomes pamatskolai nākamajai apkures sezonai. Bet pirms nedēļas ap kultūras namu uzraka lielu puķu dobi, kur viena no pagasta aktīvistēm, vietējā zemniece, iestādīja pašas audzētos puķu stādus.

Šogad algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmā strādā pieci cilvēki. "Kopīgiem spēkiem veidojam savu pagastu skaistāku," saka programmas darbu vadītājs, Blomes pagasta pārvaldes vadītājs G. Bogdanovs.

Uzziņa

* ESF projekts "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" (Nr.1DP/1.3.1.5.0./12/IPIA/NVA/001) tiek īstenots no 2012. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 30. jūnijam;

* projektā paredzētais finansējums 22,9 milj.latu, no tiem 10,6 milj. 2012. gadam, 10,4 milj.– 2013. gadam un 1,9 milj.– 2014. gadam;

* no projekta sākuma līdz 2013. gada 30. aprīlim algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīti 34,9 tūkstoši bezdarbnieku.