ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
12.07.2020


NVA dalās pieredzē ar Čehijas Nacionālā apmācību fonda pārstāvjiem

24. un 25. aprīlī Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) viesojās Čehijas Nacionālā apmācību fonda pārstāves J.Vanova un I. Tomesova, lai klātienē iepazītos ar NVA darbību un darba tirgus situāciju Latvijā. Vizīte notika Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “ES valstu nodarbinātības dienestu praktiķu pieredzes apgūšana” (Learning from Experience of PES Practitioners in EU) ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt starptautisko sadarbību nodarbinātības jomā, nodrošināt ilgstošu un daudzpusēju pieredzes apmaiņu, organizēt starptautiskus seminārus, kā arī izstrādāt mājas lapu ar dažādu valstu nodarbinātības dienestu labās prakses piemēriem un citām aktivitātēm.

Apspriedē Rīgā NVA pārstāvēja Attīstības nodaļas, Eiropas nodarbinātības dienestu tīklā (EURES), NVA Rīgas reģionālās filiāles speciālisti, pārstāvēti bija arī karjeras konsultanti un nodarbinātības aģenti, kuru tiešais darbs ik dienu ir saistīts ar klientu apkalpošanu. Viesiem tika stāstīts par aktuālajām tendencēm Latvijas darba tirgū, NVA struktūru un darbību, NVA sadarbību ar darba devējiem u.c. Īpaša uzmanība tika pievērsta darbam ar ilgstošajiem bezdarbniekiem.

Čehijas Nacionālā apmācību fonda pārstāves vēlējās vairāk uzzināt par likumiem, kas regulē NVA darbību. Viesus no Čehijas ieinteresēja, piemēram, Valsts Civildienesta likums, jo Čehija pagaidām ir tā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, kurā nav funkcionējoša likumiskā ietvara, kas regulētu civildienesta darbību. Tāpat tika izrādīta interese par NVA kvalitātes vadības sistēmu, bezdarbnieku reģistrācijas un uzskaites sistēmu, darba emigrācijas problēmu un darbu ar jauniešiem.

Čehijas Nacionālā apmācību fonda pārstāves prezentēja arī savu institūciju, tā darbojas kā nevalstiska organizācija, kuras darbības jomas ir izglītība, nodarbinātība un sociālā iekļaušana. Čehijas Nacionālais apmācību fonds cieši sadarbojas ar Čehijas darba un sociālo lietu ministriju, kā arī ar nodarbinātības dienestiem. Šī nevalstiskā organizācija darbojas kā ārējās ekspertīzes pakalpojumu sniedzēja ministrijai.

25.aprīlī viesi no Čehijas apmeklēja NVA Cēsu filiāli, kur tika iepazīstināti ar filiāles darbu, darba tirgus situācijas reģionālajiem aspektiem un EURES pakalpojumiem. Vislielāko interesi izraisīja karjeras konsultanta darbs, it īpaši darbs ar ieslodzītajiem un Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem audzēkņiem. Tāpat viesi vēlējās uzzināt, kā tiek organizēta bezdarbnieku reģistrācija un norit nodarbinātības aģentu kārtējās tikšanās ar klientiem, kāda ir slodze un cik daudz laika nepieciešams viena klienta apkalpošanai. Kolēģēm no Čehijas bija iespēja arī redzēt, kā norisinās bezdarbnieku teorētiskās un praktiskās apmācības konditoru profesijā mācību centra „Buts” telpās.

Jāpiebilst, ka  projekta “ES valstu nodarbinātības dienestu praktiķu pieredzes apgūšana” ietvaros arī NVA pārstāvji savulaik bija piedalījušies 4 pieredzes apmaiņas semināros Prāgā.