ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.04.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis februāra beigās 10,9%. Bezdarba līmenis salīdzinājumā ar janvāri palicis nemainīgs

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2013.gada februāra beigās bija 10,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita (mēnesi iepriekš - 10,9%). NVA uzskaitē 2013.gada februāra sākumā bija 107 488, bet februāra beigās – 107 687 bezdarbnieki.

2013.gada februārī bezdarbnieka statusu ieguva 9169 personas, tas savukārt ir par 4145 cilvēkiem jeb 31,1% mazāk nekā 2013.gada janvārī. Vairāk kā četri tūkstoši bezdarbnieku (4171 bezdarbnieks) iekārtojās pastāvīgā darbā un par to informēja Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA). 3889 zaudēja bezdarbnieka statusu dēļ bezdarbnieka pienākumu nepildīšanas. Pavisam bezdarbnieka statusu 2013.gada februārī zaudēja 9055 cilvēki.

2013. gada februāra beigās NVA datu bāzē bija 3 878 darba devēju reģistrētās brīvās darba vietas

Zemākais bezdarba līmenis 2013.gada februārī reģistrēts Rīgas reģionā – 7%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 21,5%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis februārī bija 12,2%, Zemgales reģionā - 12% un Vidzemes reģionā – 13,3%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis februārī bija: Rīgā – 6,6%, Jelgavā – 7,9%, Valmierā – 8,2%, Ventspilī – 9%, Liepājā – 10,4%, Jūrmalā - 10,1%, Daugavpilī – 11,2%, Jēkabpilī – 15,7%, Rēzeknē – 20,1%.


Tajā pašā laikā NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2013.gada februārī  piedalījās vairāk nekā 26 854 tūkstoši bezdarbnieki:

  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības ieguvē – 9 408;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos  – 6 018;
  • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – 8 645;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 1 756;
  • Pasākumos noteiktām personu grupām – 765;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 173;
  • NVA asistentu apmācībā un praksē – 89.


Karjeras konsultācijas 2013.gada februārī saņēma 4 862 personas, no tām 3 541 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Atgādinām, ka NVA šī gada martā uzsāks aktīvu sezonas vakanču gadatirgu pasākumu organizēšanu visā Latvijā. Kopumā tiks rīkoti pieci vakanču gadatirgi, tādējādi pārklājot visus Latvijas reģionus: 22.martā – Cēsīs (Tūrisma un informācijas centrā), 5.aprīlī – Jelgavā (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā), 10.aprīlī – Liepājā (Liepājas Latviešu biedrības namā), 17.aprīlī – Jūrmalā (Kauguru Kultūras namā), 1.maijā – Rēzeknē (Rēzeknes Kultūras un atpūtas parkā). NVA vakanču gadatirgi būs bezmaksas pasākumi darba devējiem un darba meklētājiem.

Sezonas vakanču gadatirgos ar Aģentūras un darba devēju starpniecību darba meklētājiem tiks piedāvātas katrā reģionā uz pasākuma norises brīdi aktuālās sezonas vakances dažādās jomās.  Vienlaikus, gadatirgu apmeklētāji varēs uzzināt arī par darba un apmācību iespējām, rast atbildes uz daudziem ar darbu un profesionālo izaugsmi saistītiem jautājumiem.

Savukārt darba devējam tā būs iespēja atrast piemērotus darbiniekus, kā arī prezentēt savu uzņēmumu veicinot tā atpazīstamību un reputāciju darba tirgū. Gadatirgus laikā būs iespēja ne tikai  klātienē informēt par vakancēm, darba nosacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā, bet arī veikt pirmās darba intervijas ar sev piemērotākajiem kandidātiem.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr. 67021808, 67021744

info@nva.gov.lv