ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis janvāra beigās 10,9%. Bezdarbnieku skaita palielinājumam ir sezonāls raksturs

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2013.gada janvāra beigās bija 10,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita (mēnesi iepriekš - 10,5%). Kā jau iepriekš prognozēja Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), janvārī reģistrētā bezdarba līmenis nebūtiski, bet tomēr nedaudz palielinājies, tas ir - par 0,4% punktiem un bezdarbnieku skaits - par 3436 cilvēkiem. NVA uzskaitē 2013.gada janvāra sākumā bija 104 052, bet janvāra beigās – 107 488 bezdarbnieki. Jānorāda, ka pēdējo sešu gadu laikā bezdarba līmenis nemainīgi ik gadu palielinās ziemas mēnešos, bet pavasarī – līdz ar sezonas darbu atklāšanu – sāk rukt. Lai arī bezdarbs gada sākumā nedaudz palielinājies, tomēr darba tirgū vērojama dinamika un mērens pieprasījums.

2013.gada janvārī bezdarbnieka statusu ieguva 13 314 personas. Gandrīz četri tūkstoši (3981 bezdarbnieks) iekārtojās pastāvīgā darbā un par to informēja NVA. 4969 zaudēja bezdarbnieka statusu dēļ bezdarbnieka pienākumu nepildīšanas. Pavisam bezdarbnieka statusu 2013.gada janvārī zaudēja 10 tūkstoši cilvēki.

Tajā pašā laikā šī gada janvārī NVA pieteiktas 3669 brīvas darba vietas un aģentūras bezmaksas CV/Vakanču portālā darba devēji vēl pieteikuši 3 190 vakances, kas pieejamas ikvienam darba meklētājam NVA mājas lapā. Aģentūrā pieteikto darba vietu skaits mēneša laikā palielinājies par gandrīz 500 vakancēm, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi.

Zemākais bezdarba līmenis 2013.gada janvārī reģistrēts Rīgas reģionā – 7%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 21,5%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis janvārī bija 12,2%, Zemgales reģionā - 12,1% un Vidzemes reģionā – 13,3%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis janvārī bija: Rīgā – 6,5%, Jelgavā – 8%, Valmierā – 8,1%, Ventspilī – 9,1%, Liepājā un Jūrmalā - 10,3%, Daugavpilī – 11,1%, Jēkabpilī – 15,6%, Rēzeknē – 20%.

NVA darba tirgus prognozēšanas eksperti norāda, ka reģistrētā bezdarba pieaugumu ietekmēja sezonalitāte darba tirgū. „Analizējot bezdarbnieku skaita palielināšanos, jāsecina, ka vislielākā ietekme bezdarbnieku skaita palielināšanās ir būvniecības un ceļu būves nozarēm. Tā janvārī 14% no visām personām (1400 personas), kas ir zaudējušas darbu, pārstāv minētās nozares (salīdzinājumam – 2012. gada augustā – 9% (517 personas)). Tāpat ir palielinājies personu skaits, ka ir zaudējušas darbu un kā pēdējo nodarbošanos norāda ar auto pārvadājumiem saistītās profesijas. Jānorāda, ka minētajās nozarēs vienmēr ir vērojama spēcīga sezonāla ietekme, t.i., ziemas periodā vērojams nodarbinātības kritums,” uzsver NVA Finanšu un attīstības departamenta direktora vietnieks - Attīstības nodaļas vadītājs Egīls Vidžups.  

Tāpat statistikas dati liecina, ka bezdarba pieaugums daļēji ir saistāms arī ar izmaiņām likumdošanā. No 2013. gada 1. janvāra bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums Latvijā nav atkarīgs no cilvēka apdrošināšanas stāža, bet pabalsta izmaksas ilgums tiek pagarināts līdz deviņiem mēnešiem. Tāpēc daļa personu, kas zaudēja darbu 2012.gada novembrī vai decembrī, nedevās reģistrēties uz NVA par bezdarbniekiem, bet sagaidīja 2013. gada sākumu. To parāda gan reģistrēto bezdarbnieku kritums pērn decembrī, gan informācija par darba zaudēšanas datumu. Cilvēki atlika reģistrēšanos uz janvāri, lai būtu iespēja ilgāku laiku saņemt pabalstu, ja neizdodas atrast darbu.

Tajā pašā laikā NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2013.gada janvārī piedalījās vairāk nekā 27 tūkstoši bezdarbnieki:

  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības ieguvē – 8 978;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos (informatīvajās dienās) – 7 364;
  • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – 8 515;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 1 449;
  • Pasākumos noteiktām personu grupām – 773;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 173;
  • NVA asistentu apmācībā un praksē – 66.


Karjeras konsultācijas 2013.gada janvārī saņēma 5065 personas, no tām 4 662 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Jāatgādina, ka saskaņā ar NVA un VID datiem 2012.gadā darbā iekārtojās 83 219 NVA reģistrētie bezdarbnieki.

 

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Iveta Kancēna
Tālr. 67021808
Mob: 29466959