ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


Darba devējiem NVA piedāvā iespēju apmācīt viņiem vajadzīgos speciālistus

Ja kādam uzņēmumam vajadzīgs profesionāls speciālists, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šādu speciālistu pēc konkrēta darba devēja pieprasījuma var sagatavot, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajās profesijās jebkurā licencētā  profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā. Apmācības laikā bezdarbniekam tiek maksāta stipendija - 70 Ls mēnesī. Pēc apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jānodarbina vismaz sešus mēnešus. Ja darba devējam vajadzīgie speciālisti jāapmāca tādās profesijās, kuru nav NVA piedāvājumā, aģentūra nepieciešamo apmācību programmu iepirks un uzņēmumam vajadzīgos speciālistus sagatavos.

Kā zināms, veiksmīga ilgtermiņa sadarbība NVA ir izveidojusies ar Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas centru (SIA „NKC”), pēc kura pieprasījuma tika apmācīti 96 darba devēja izvēlēti bezdarbnieki. Pēc mācību pabeigšanas viņi uzsāka darbu tādos pazīstamajos uzņēmumos kā  AS „Grindeks”, AS „Olainfarm”, SIA „Biolars”, SIA „Tenax grupa”, SIA „Silvanols”. Lai īstenotu apmācību pēc SIA „NKC” pieprasījuma, Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžā tika izstrādātas 3 aktuālas izglītības programmas: „Ķīmisko procesu tehniķis”, „Analītiskās ķīmijas tehniķis”, „Farmācijas produktu pārdošana”.

Šī gada desmit mēnešos apmācības organizētas jau pēc 30 darba devēju pieprasījumiem, apmācībās iesaistot 120 bezdarbniekus, kas apgūst vai jau ir apguvuši tādas programmas kā šuvējs, auto un traktortehnikas vadītājs, pavārs, dažāda veida lokmetinātājs, SPA meistars, tilta celtņa operators, sociālās aprūpes darba pamati, apsardzes darbs, projektu vadīšana u.c.

Šogad uzsākta sadarbība ar Latvijas Veļas Ražotāju asociāciju un tekstilnozares uzņēmumiem. NVA filiālēs Ogrē un Liepājā saņemti pieprasījumi 72 bezdarbnieku apmācībai nozares uzņēmumu vajadzībām. NVA Liepājas filiāle sadarbībā ar Liepājas Valsts tehnikumu ir uzsākusi 24 šuvēju apmācību, un tuvākajā laikā apmācību uzsāks vēl 12 bezdarbnieki, lai iegūtu šūšanas iekārtu operatora kvalifikāciju. Arī NVA Ogres filiālē tiks uzsākta 12 šūšanas iekārtu operatoru apmācība, kuri pēc tam strādās SIA „Ogres trikotāža”. Vairāki darba devēji, kuri jau iepriekš ar NVA starpniecību bija apmācījuši darbiniekus, turpina to darīt, piemēram, SIA „RIMI Latvia” vajadzībām jau ir apmācīti 20  pavāri un plānots vēl apmācīt pavārus un maizniekus, savukārt NVA Liepājas filiāle organizē elektriķu un remontatslēdznieku apmācības pēc AS „Liepājas Metalurgs” pieprasījuma, šī uzņēmuma vajadzībām 2011. un 2012. gadā jau ir apmācīti 30 tilta celtņa operatori. Pēc SIA „Masterclass” pieprasījuma apmācīti SPA meistari un kosmētiķi, pēc SIA LSEZ „Jensen Metal” un „RESERV Inc” - lokmetinātāji, bet  Maltas speciālās internātpamatskolas vajadzībām bija organizētas apmācības sociālās aprūpes darba pamatu programmā.

Uzņēmumiem  nepieciešamo speciālistu apmācīšanu darba devēja izvēlētajā programmā NVA īsteno un finansiāli nodrošina ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2” atbalstu. Lai organizētu bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma viņam aktuālajā specialitātē, NVA filiālē ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda:
  • fiziskās vai juridiskās personas nosaukums;
  • kontaktinformācija;
  • apmācības programma vai iegūstamā kvalifikācija;
  • apmācāmo bezdarbnieku skaits un cita nepieciešamā informācija.

Lai darba devējs gūtu pārliecību par izvēlētā darbinieka atbilstību uzņēmuma vajadzībām, darba devējam pirms apmācību sākuma jāpiedalās bezdarbnieku atlasē. Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devējs var nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā. Pēc apmācāmo bezdarbnieku atlases, NVA slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība. Gadījumā, ja bez attaisnojoša iemesla pēc apmācības pabeigšanas bezdarbnieks netiek pieņemts darbā, darba devējam jāatmaksā NVA finanšu līdzekļi, kas izlietoti apmācības organizēšanai.

Plašāka informācija par darba devēju iespēju pieteikties bezdarbnieku apmācībai un pieprasījuma veidlapa pieejama aģentūras mājas lapas (www.nva.gov.lv ) sadaļā „Klientiem” --> Aktuālie pakalpojumi --> Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma un ikvienā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā.     

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr. 67021829; 67021808
info@nva.gov.lv