ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


2012.gada septembrī reģistrētā bezdarba līmenis valstī samazinājies līdz 11%. Ar NVA atbalstu septembrī strādāja 14 350, mācījās 9 820, savukārt pastāvīgā darbā iekārtojās 6 092 bezdarbnieki

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada septembra beigās bija 11,0% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis mēneša laikā samazinājies par 0,3% punktiem un bezdarbniekus skaits - par 3220. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012.gada septembra sākumā bija 111 542, septembra beigās –108 322 bezdarbnieki. Tāpat kā iepriekšējos mēnešos arī septembrī reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies visos valsts reģionos.

Bezdarbnieka statusu 2012.gada septembrī zaudēja 11 574 cilvēki, no viņiem 4 355 jeb 37,6 % bezdarbnieka statusu zaudēja, jo bez attaisnojoša iemesla nepildīja bezdarbnieka pienākumus. Savukārt 6 092 bezdarbniekiem jeb 52,6 % statuss noņemts, jo viņi iekārtojās pastāvīgā darbā un par to informēja NVA. Septembrī darbā iekārtojās par 1 175 NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vairāk nekā augustā. Savukārt 2012.gada 9 mēnešos pastāvīgā darbā iekārtojās 64 554 bezdarbnieki.

2012. gada septembra beigās NVA datu bāzē bija 5 073 darba devēju reģistrētās brīvās darba vietas. Visbiežāk septembrī darba devēji vakances piedāvāja kravas automobiļu vadītājiem, zivju apstrādātājiem, pavāriem, mazumtirdzniecības veikalu pārdevējiem, būvstrādniekiem un palīgstrādniekiem. Pieprasīti bija arī kuģubūves atslēdznieki un remontatslēdznieki, šuvēji, programmētāji, dažāda veida metinātāji un citu profesiju pārstāvji. Šā gada 9 mēnešos darba devēji NVA bija kopumā pieteikuši 23 068 brīvās darba vietas.

Ar NVA atbalstu septembrī strādāja 14 350 bezdarbnieki, bet mācījās 9 820 bezdarbnieki, apgūstot darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, iemaņas vai profesiju, paaugstinot savu konkurētspēju, lai pēc iespējas ātrāk varētu atrast pastāvīgu darbu. NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2012.gada septembrī kopumā piedalījās 29 716 bezdarbnieki:

  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības ieguvē – 3 382;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 10 466;
  • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – 12 308;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 1 871;
  • Pasākumos noteiktām personu grupām – 1 482;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 176;
  • NVA aģentu asistentu apmācībā un praksē – 31.

Karjeras konsultācijas 2012.gada septembrī saņēmusi 6 381 persona, no tām 6 064 bezdarbnieki un darba meklētāji. 2012.gada septembrī komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu saņēmuši 1 508 pirmās grupas redzes invalīdi. Pasākumu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” 2012.gada septembrī uzsākušas 48 nodarbinātās personas.

Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada septembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 7,3%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 21,6%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis septembrī bija 11,6%, Zemgales reģionā - 12,1% un Vidzemes reģionā – 13,0%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis septembrī bija: Rīgā – 7,0%, Jelgavā – 8,2%, Ventspilī – 8,3%, Valmierā – 8,7%, Liepājā – 10,3%, Daugavpilī – 10,5%, Jūrmalā – 11,4%, Jēkabpilī – 15,6%, Rēzeknē – 20,2%.  

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr. 67021808; 67021829
info@nva.gov.lv