ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


Nodarbinātie NVA Filiālēs var saņemt kuponus apmācībai. Nākamgad plānots iesaistīt 7000 strādājošo

No rītdienas, 3.oktobra Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sāks nodarbināto personu reģistrāciju un kuponu izsniegšanu dalībai ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”. Lai kuponu reģistrācija un izdalīšana būtu iedzīvotājiem pārskatāma, NVA mājas lapā ir publicēta kuponu reģistrācijas tabula, kur ikviens aicināts onlainā sekot līdzi šim procesam un izdalīto kuponu skaitam. Sākot ar rītdienu, apmācībai ar kuponiem varēs pieteikties 1160 personas, bet papildus vēl ir paredzētas 347 rezerves vietas.

Ar rītdienu kuponu varēs saņemt jebkurā no 28 NVA Filiālēm Latvijā nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas vecumā no 25 gadiem, kuras pēdējo 12 mēnešu laikā nav piedalījušās NVA apmācību pasākumos. Apmācību kupona maksimālā vērtība ir līdz 250 Ls un kuponu pilnā apmērā saņem cilvēki ar invaliditāti, trūcīgie iedzīvotāji, vecāki, kuriem ir divi vai vairāk bērni līdz 18 gadiem, kā arī pirmspensijas nodarbinātie (līdzi jābūt minētā statusa apliecinošām kopijām, piem., bērnu dzimšanas apliecības kopijām). Pārējām personām jānodrošina 30% jeb 75 latu līdzmaksājums no kupona vērtības. Ja apmācības izmaksā dārgāk nekā kupons vērts, strādājošais iztrūkstošo summu var piemaksāt pats. Lai iesaistītos pasākumā, nodarbinātajam vai pašnodarbinātajam personīgi jāierodas kādā no NVA filiālēm, līdzi ņemot personību apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un aizpildītu „personas apliecinājumu”, ko var izdrukāt no NVA mājas lapas.

Kuponi tiks dalīti rindas kārtībā. Savukārt NVA Rīgas reģionālajā filiālē klientu ērtību dēļ strādājošiem rīt rindas kārtībā tiks izdalīti īpaši noformēti un dokumentāli nostiprināti „uzaicinājumi”, kuros būs norādīts kārtas numurs, diena un laiks, kad šomēnes jāierodas filiālē piereģistrēties un saņemt kuponu.
Jānorāda, ka apmācību kupons ir derīgs tikai šim gadam. Tas nozīmē, ka izvēlētās mācību iestādes aizpildītais apmācību kupons, uz savu filiāli jāatnes mēneša laikā. Arī apmācības jāuzsāk šogad. NVA piedāvā savā mājas lapā iepazīties ar izglītības iestāžu sarakstu ( t.sk. programmām), kas piedāvā strādājošiem ar NVA apmācību kuponu pilnveidot sev nepieciešamās zināšanas.

NVA ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu īstenotie "Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām" ir guvuši ļoti lielu atsaucību nodarbināto vidū. Tāpēc iecerēts, ka 2013.gadā apmācību kuponiem varēs pieteikties aptuveni 7000 strādājošie, kas varēs uzsākt mācības tieši 2013.gadam apstiprinātajās apmācību programmās.

2012.gada 2.oktobra dati liecina, ka kopumā kopš projekta sākuma 2010. gadā -Mūžizglītības pasākumu apmācībā jau ir iesaistītas 17 181 nodarbināta persona, to skaitā 1103 cilvēki mācības uzsākuši šogad. Kopumā 2012. gadā plānots iesaistīt apmācībās 2380 personas. No jauna ar rītdienu tiks reģistrētas 1160 personas. Vispieprasītāko izglītības programmu vidū ir svešvalodas, grāmatvedība, darba aizsardzība, ugunsdrošība un ar uzņēmējdarbību saistītās apmācību programmas. 10 927 (63%) iesaistīto ir ar augstāko izglītību, 5 974 (35%) - ar vispārējo vidējo un ar profesionālo izglītību, bet 280 (2%) iesaistīto ieguvuši tikai sākumskolas vai pamatskolas izglītību.

Projekta mērķis – dot iespēju strādājošajiem papildināt zināšanas ar darba dzīvi saistītās profesionālās un neformālās izglītības programmās. Detalizētāka informācija NVA mājaslapas sadaļā Nodarbinātajiem


Sagatavoja:
Iveta Kancēna

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67021808. Mob:29466959
Iveta.Kancena@nva.gov.lv