ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Jaunas sociālo pakalpojumu iespējas Vidzemes reģionā

No šī gada septembra, pateicoties Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) atbalstam, vairāku Vidzemes reģiona pašvaldību iedzīvotājiem ir pieejami jauni sociālie pakalpojumi, kas pietuvināti klientu dzīvesvietai.

Priekuļu novadā durvis vēris jauns Sociālo pakalpojumu centrs, kurā novada pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāji varēs saņemt sociālo rehabilitāciju. Ar ESF atbalstu Priekuļu novada Sociālajam dienestam ir iespēja saviem iedzīvotājiem piedāvāt datorapmācību, mākslas terapiju, psihologa, karjeras konsultanta, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas. Iecerēts organizēt arī radošās darbnīcas un nodarbības veselīga dzīvesveida veicināšanai. Pagastu iedzīvotājiem centra apmeklējumu ievērojami atvieglos projekta ietvaros apmaksātie ceļa izdevumi. Sociālā dienesta darbinieki atzīst, ka jau kopš pirmajām dienām vērojama liela vietējo iedzīvotāju interese par projektā piedāvātajiem pakalpojumiem. Kopumā divu gadu laikā projekta aktivitātēs plānots iesaistīt ap 100 Priekuļu novada iedzīvotāju.

Savukārt Cēsīs atklāts Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs. Cēsu novada Sociālais dienests savā projektā piedāvā jaunu pieeju sociālo pakalpojumu sniegšanā, apvienojot septiņas reģiona pašvaldības – Cēsu, Beverīnas, Jaunpiebalgas, Mazsalacas, Smiltenes un Valkas novadus, kā arī Valmieras pilsētu. Iedzīvotājiem ir iespēja izmantot interaktīvas e-konsultācijas par Vidzemes reģiona pašvaldībās pieejamiem sociālajiem pakalpojumiem, piemērotāko atbalsta veidu un citiem ar sociālo pakalpojumu saņemšanu saistītiem jautājumiem. Sociālās atstumtības riska grupām tiek piedāvāts arī apmeklēt atbalsta grupas, darbnīcas nodarbinātības iemaņu stimulēšanai un individuālās apmācības socializācijai e-vidē. Katra iesaistītā pašvaldība var izvēlēties sava novada iedzīvotājiem nepieciešamākos pasākumus. Pusotra gada laikā ar ESF atbalstu sociālo rehabilitāciju saņems vairāk nekā 300 Vidzemes reģiona iedzīvotāju.

Latvijas reģionos kopumā ģimenes videi pietuvinātu sociālo pakalpojumu attīstīšanai ir atbalstīti 97 projekti, līdz ar to četru gadu laikā šādus pakalpojumus saņems vairāk nekā 17 tūkstoši iedzīvotāju.

Detalizētāks apraksts par katru atbalstīto projektu ir pieejams Nodarbinātības valsts aģentūras kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās sadarbības iestādes mājas lapā www.nva.gov.lv/esf sadaļā „Noslēgtie līgumi”.


Sagatavoja:
Baiba Jakovļeva

Nodarbinātības valsts aģentūras
Eiropas Sociālā fonda departamenta
Projektu atbalsta un finanšu nodaļas projektu vadītāja
e-pasts: baiba.jakovleva@nva.gov.lv  
tālr.: 67072007