ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.01.2020


2012. gada 28. augustā Nodarbinātības valsts aģentūru apmeklēja Ķīnas delegācija

Otrdien, 28.augustā Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) apmeklēja Ķīnas Tautas Republikas Cilvēkresursu un Sociālās drošības ministrijas delegācija, lai diskutētu par aktuālajiem nodarbinātības jautājumiem, kā arī iepazītos ar NVA darbību un dalītos pieredzē.

NVA direktore Inese Kalvāne, Apmācību nodaļas vadītāja Eva Lossane un Karjeras attīstības atbalsta nodaļas eksperts Edgars Erštiķis Ķīnas delegāciju informēja par situāciju Latvijas darba tirgū un kā to ietekmējusi globālā ekonomiskā krīze. Tāpat NVA pārstāvji sniedza informāciju par aktuālajiem nodarbinātības pasākumiem, apmācību iespējām un citiem pakalpojumiem, kas sniedz būtisku atbalstu sekmīgai bezdarbnieku un darba meklētāju integrācijai darba tirgū.  

Ķīnas delegācijas pārstāvji uzsvēra, ka arī Ķīnā nodarbinātības jautājumi ir aktuāli, neskatoties uz to, ka bezdarba līmenis ir salīdzinoši daudz zemāks, nekā vidēji Eiropā. Ķīnas valdība īpašu uzmanību pievērš triju bezdarba riskam pakļauto mērķgrupu atbalstam - jauniešiem, pirmspensijas vecuma cilvēkiem, kā arī cilvēkiem, kas dzīvo lauku apvidū.

Tikšanās nobeigumā gan NVA, gan Ķīnas delegācijas pārstāvji vienprātīgi atzina, ka šāda informācijas un pieredzes apmaiņa, kas sniedz iespēju uzzināt dažādas iespējas un gūt jaunas idejas, ir ļoti vērtīga. Tā ne tikai iepazīstina ar citu valstu pieredzi, bet arī ļauj novērtēt pašu sasniegto nodarbinātības jautājumu risināšanā.