ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.07.2020


2011.gada 16. novembrī Nodarbinātības valsts aģentūru apmeklēja VFR Bundestāga delegācija

Vācijas Federālās Republikas (VFR) Bundestāga Ģimenes, senioru, sieviešu un jaunatnes lietu komisijas delegācija 16.novembrī apmeklēja Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), kur tikās ar NVA direktores vietnieci nodarbinātības politikas jautājumos V.Pūliņu, Pakalpojumu departamenta direktori I.Kalvāni, Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāju S.Šimkus un Attīstības nodaļas vadītāju E.Vidžupu, lai pārrunātu nodarbinātības situāciju Latvijā un NVA atbalsta pasākumus.

VFR Bundestāga pārstāvjus īpaši interesēja situācija jauniešu nodarbinātībā un NVA pakalpojumi jauniešiem bezdarbniekiem. Viesi no Vācijas tika informēti, ka jauniešu bezdarbnieku īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā ir 12%, 40% no reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem nav darba pieredzes, 63% nav ieguvuši profesiju. NVA īstenotie pasākumi Darba vieta jaunietim, Jauniešu darba prakse un Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam jauniešiem bezdarbniekiem ļauj iegūt darba tirgū tik nepieciešamo profesionālās darbības pieredzi. Lai kļūtu konkurētspējīgi un palielinātu savas izredzes atrast pastāvīgu darbu, jaunieši bezdarbnieki tiek iesaistīti arī citās NVA atbalsta aktivitātēs, piemēram, Pasākumos konkurētspējas paaugstināšanai, Profesionālajā apmācībā, Neformālās izglītības programmu apguvē, Apmācībā pie darba devēja.

VFR Bundestāga delegācija apmeklēja SIA „Dardedze Hologrāfija”, kas NVA un ESF pasākuma „Darba vieta jaunietim” ietvaros nodarbina trīs jauniešus bezdarbniekus. Vācijas parlamenta pārstāvjiem bija iespēja iztaujāt vienu no pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem, kurš SIA „Dardedze Hologrāfija” iegūst maketētāja darba pieredzi, kā arī sarunāties ar viņa darba vadītāju.