ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Jūlijā reģistrētā bezdarba līmenis valstī samazinājies līdz 11,6%. NVA pasākumos jūlijā iesaistīti vairāk nekā 28 tūkstoši bezdarbnieku

 

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada jūlija beigās bija 11,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2012.gada jūniju samazinājies par 0,3% punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012.gada jūlija sākumā bija 117 606, jūlija beigās – 114 689 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 2 917 cilvēkiem.

Bezdarbnieka statusu 2012.gada jūlija zaudēja 11 335 cilvēki, no viņiem 5 967 jeb 52,6% bezdarbnieka statusu zaudēja, jo bez attaisnojoša iemesla nepildīja bezdarbnieka pienākumus, bet 4 466 cilvēki jeb 39,4% bezdarbnieka statusu jūlijā zaudēja, jo iekārtojās darbā. Šī gada sešos mēnešos darbā kopumā iekārtojās 44 139 NVA reģistrētie bezdarbnieki, to skaitā 12 422 ilgstošie bezdarbnieki.

NVA Pakalpojumu departamenta Attīstības nodaļas vadītājs Egīls Vidžups: „NVA aizvien intensīvāk sniedz atbalstu darba devējiem vajadzīgo speciālistu atlasē, kā arī bezdarbniekiem piedāvā vairāk nekā 4 000 brīvo darba vietu. Lai arī šā gada 1.pusgadā darba devēju reģistrēto vakanču skaits ir līdzīgs 2011. gada 2. pusgadā reģistrētajam, par 31% ir palielinājies to brīvo darba vietu skaits, kurām NVA filiāles bija organizējušas darbinieku atlases pēc darba devēju pasūtījuma: kopumā notika 5 759 atlases. Par 33% ir palielinājies to bezdarbnieku skaits, kuri šādu atlašu rezultātā iekārtojušies darbā: 2012.gada 1.pusgadā, pateicoties NVA atlasēm, darbu atraduši 2 267 bezdarbnieki. Aicinām darba devējus vēl vairāk izmantot šo NVA bezmaksas pakalpojumu vajadzīgo darbinieku nodrošināšanai.”

Salīdzinot ar jūnija beigām, NVA reģistrēto brīvo darba vietu skaits jūlijā palielinājies: 2012. gada jūnija beigās NVA reģistrēto brīvo darba vietu skaits bija 4 094, bet jūlija beigās – 4 448.

Ar NVA atbalstu jūlijā strādāja 11 462 bezdarbnieki, bet mācījās 10 815 bezdarbnieki, apgūstot darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, iemaņas vai profesiju, paaugstinot savu konkurētspēju, lai pēc iespējas ātrāk varētu atrast pastāvīgu darbu. Kopumā NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2012.gada jūlijā piedalījās 28 176 bezdarbnieki:

  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības ieguvē – 5 471;

  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 9 396;

  • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – 9 479;

  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 1 985;

  • Pasākumos noteiktām personu grupām – 1 631;

  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 177;

  • NVA aģentu asistentu apmācībā un praksē – 37.

Karjeras konsultācijas 2012.gada jūlijā saņēmušas 4 688 personas, no tām 4 541 bezdarbnieks un darba meklētājs.

Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Linda Naudiša: „Šī gada 1.pusgadā gandrīz puse (47,7%) to bezdarbnieku un darba meklētāju, kuri bija saņēmuši NVA karjeras konsultācijas, sešu mēnešu laikā iekārtojās darbā vai bija uzsākuši dalību kādā no NVA aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, salīdzinājumā ar 2011.gada 1.pusgadu šis rādītājs ir palielinājis par 6,5% un liecina par mērķtiecīgāku atbalstu NVA klientiem darba meklējumos. Savukārt pēc dalības NVA Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos 2012.gada 1.pusgadā kopumā darbā iekārtojās 11 838 bezdarbnieki un darba meklētāji.”

2012.gada jūlijā komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu saņēmuši 1 502 pirmās grupas redzes invalīdi.

Tāpat kā jūnijā arī jūlijā reģistrētā bezdarba līmenis pazeminājies visos valsts reģionos. Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada jūlijā reģistrēts Rīgas reģionā – 7,8%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 22,5%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis jūlijā bija 12,4%, Zemgales reģionā - 12,7% un Vidzemes reģionā – 13,7%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis jūlijā bija: Rīgā – 7,5%, Jelgavā – 8,7%, Ventspilī – 8,9%, Valmierā – 9,6%, Liepājā – 11,3%, Daugavpilī – 11,4%, Jūrmalā – 12,0%, Jēkabpilī – 16,1%, Rēzeknē – 20,9%. 

 

Sagatavoja:

Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Tālr. 67021744; 67021712

info@nva.gov.lv