ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


NVA aicina darba devējus iesaistīties darba tirgum aktuālu profesionālās pārkvalifikācijas programmu izstrādē speciālistu sagatavošanai

Jau kopš 2009. gada ikvienam darba devējam Latvijā ir iespēja iegūt sava uzņēmuma vajadzībām apmācītus speciālistus, organizējot bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma. NVA pieredze rāda, ka bieži darba devējiem nepieciešami darbinieki visai retās un specifiskās profesijās, kuru apguvei izglītības iestādes nepiedāvā valsts akreditētas izglītības programmas. Tādēļ NVA aicina darba devējus izmantot jaunu iespēju – ņemot vērā darba devēja specifiskās prasības, atrast piemērotu partneri - izglītības iestādi, ar kuru sadarbībā izstrādāt jaunu izglītības programmu konkrētā uzņēmuma prasībām atbilstošu  speciālistu sagatavošanai. Shēma jaunas programmas izstrādei atrodama šeit.

Veiksmīgs piemērs trīspusējai NVA, daba devēja un izglītības iestādes sadarbībai ir pēc SIA „NKC” („Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas centrs”) pieprasījuma organizētā apmācība, kuras īstenošanai Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžā tika izstrādātas 3 aktuālas izglītības programmas. Kopā tika apmācīti 96, darba devēja izvēlēti, bezdarbnieki, kuri pēc mācību pabeigšanas sekmīgi uzsāka darbu uzņēmumos AS „Grindeks”, AS „Olainfarm”, SIA „Biolars”, SIA „Tenax grupa”, SIA „Silvanols”. Savukārt šobrīd uzsāktas sarunas par jaunas uzņēmumu specifikai atbilstošas programmas izstrādi un bezdarbnieku apmācību ar tekstilnozares pārstāvjiem Liepājā.

Katru gadu apmācībā pēc darba devēja pieprasījuma tiek iesaistīts arvien vairāk bezdarbnieku - 2009.gadā tika iesaistīti 18 bezdarbnieki, 2010.gadā apmācīti tika jau četras reizes vairāk cilvēku jeb – 72 bezdarbnieki, 2011.gadā - 82, taču 2012.gada pirmajos sešos mēnešos - 90, kas ir vairāk nekā 2011.gadā kopumā. Šogad šādu pieeju iegūt uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus praksē realizējuši 20 uzņēmumi. Vislielāko aktivitāti izrādījuši uzņēmumi SIA „Masterclass”, pēc kuru pieprasījuma patlaban apmāca 12 SPA meistarus un 10 kosmētiķus, SIA „Rimi Latvija”, pēc kuru  pieprasījuma šogad maijā un jūnijā jau apmācīti 20 uzņēmumam nepieciešamie pavāri,  bet pēc AS „Liepājas metalurga” pieprasījuma šobrīd tiek apmācīti 10 tilta celtņa operatori.

Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma – tā ir iespēja darba devējiem ar NVA atbalstu sagatavot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus. NVA atbilstoši uzņēmuma vajadzībām veic bezdarbnieku apmācību jebkurā licencētā un akreditētā profesionālās pilnveides izglītības programmā vai  profesionālās tālākizglītības programmā, kā arī neformālās apmācību programmās. Iespējams organizēt apmācību gan bezdarbnieku grupām (līdz 12 dalībniekiem vienā grupā), gan arī apmācīt atsevišķus bezdarbniekus.
 
Plašāka informācija par NVA pakalpojumu „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” ir pieejama NVA mājas lapas sadaļā „Darba devējiem => Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”.

Sagatavoja:

Iveta Kancēna
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vad.
Tālr. 67021808. Mob. 29466959
iveta.kancena@nva.gov.lv