ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
27.02.2020


Vietējās pašvaldības un Nodarbinātības valsts aģentūra – partneri nodarbinātības veicināšanai

6. aprīlī reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Māris Kučinskis Cēsīs atklāja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizēto semināru Vidzemes pašvaldību vadītājiem „NVA un pašvaldību sadarbības attīstība nodarbinātības veicināšanai Vidzemes reģionā”.

Atklāšanas uzrunā ministrs pieminēja Latvijas Nacionālās attīstības plānu 2007.- 2013. gadam, kas Latvijas izaugsmi paredz balstīt uz Latvijas iedzīvotāju zināšanām un prasmēm, tādēļ NVA veiktā bezdarbnieku un darba meklētāju izglītošana un pārkvalifikācija, lai tie spētu iekļauties darba tirgū, ir ļoti vērtīga.

„Katrs cilvēks kādā jomā var būt izcils speciālists, taču šī izcilība nav iedomājama bez nemitīgas pilnveidošanās un izglītošanās mūža garumā. Šajā procesā NVA var ieņemt nozīmīgu lomu, veicinot cilvēku konkurētspēju darba tirgū” uzskata ministrs.

„Valsts ekonomiskā izaugsme un labklājība nav iespējama bez katras pašvaldības vadības un iedzīvotāju ieinteresētības un aktīvas līdzdalības” uzsvēra NVA direktors Ringolds Beinarovičs. „Tāpēc īpaša nozīme ir konstruktīvai NVA sadarbībai ar vietējām pašvaldībām, jo konkrētajā rajonā, pilsētā vai pagastā vietējās varas pārstāvji vislabāk pārzina situāciju lokālajā darba tirgū, visprecīzāk spēj izstrādāt vietējiem apstākļiem un reālām iespējām atbilstošus ieteikumus bezdarba samazināšanai, veicinot uzņēmējdarbību savā teritorijā”.

Šogad nodarbinātības veicināšanas plāni ir izstrādāti 525 no 530 Latvijas pašvaldībām, tai skaitā 126 pašvaldībām Vidzemes reģionā. Šo plānu ietvaros tiek noteiktas prioritātes, kā arī mērķa grupas, kurām būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Tā, piemēram, pašvaldību vadītāji tika aicināti nodrošināt atbalstu darba tirgū nepieciešamo pamatprasmju (valsts valoda, svešvalodas, projektu vadība, datorapmācība u.c.) apguvei ikviena pagasta skolā. Nozīmīgākās darba tirgū integrējamās mērķa grupas – jaunieši un pirmspensijas vecuma cilvēki.

Sarunas gaitā R.Beinarovičs informēja klātesošos par NVA iecerētajiem pasākumiem Eiropas struktūrfondu plānošanas perioda 2007. – 2013.gadam laikā. Tika uzsvērta iespēja pašvaldībām šajā periodā ik gadu saņemt ES struktūrfondu finansējumu nozīmīgākajam pašvaldības izstrādātajam nodarbinātību veicinošajam pasākumam.

Tāpat tika uzsvērts, ka pašvaldībām jāatbalsta iedzīvotāju vēlme iegūt pašnodarbinātas personas statusu, tādejādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību savā administratīvajā teritorijā. „Jau ar 2007.gadu NVA plāno uzsākt projektu pašnodarbinātas veicināšanai, sniedzot finansiālu atbalstu 1000 latu apmērā tiem bezdarbniekiem, kas būtu gatavi pēc minētā statusa iegūšanas un biznesa plāna aizstāvēšanas uzsākt uzņēmējdarbību” informēja NVA direktors R.Beinarovičs.

NVA seminārā Cēsīs piedalījās vairāk kā 80 Vidzemes reģiona pašvaldību vadītāji.

12. aprīlī Rēzeknē notiks Latgales reģiona seminārs, 19. aprīlī Kurzemes reģiona pašvaldību pārstāvjus NVA pulcinās Liepājā, 26. aprīlī Bauskā NVA darbinieki tiksies ar Zemgales pašvaldību vadītājiem, bet 10. maijā – ar Rīgas reģiona pašvaldību pārstāvjiem.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra
Preses sekretārs
Mārtiņš Panke
Tel. 7770417, 6556965
E-pasts: Martins.Panke@raplm.gov.lv

Nodarbinātības valsts aģentūras
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Ilona Jurševska
Tālr. 7021812, 6110065
E – pasts: Ilona.Jursevska@nva.lv