ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu turpinās sociālo pakalpojumu attīstīšana reģionos

Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde (turpmāk – Sadarbības iestāde) informē, ka 2012.gada 2.ceturksnī Eiropas Sociālā fonda atbalsts piešķirts vēl četru projektu īstenošanai, kas veicinās sociālo pakalpojumu attīstīšanu reģionos.

Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība” projektā „Nepalikt vieniem klusumā” ir iecerējusi Rīgā izveidot sociālās rehabilitācijas centru, kurā personas ar dzirdes traucējumiem saņems dažādu nozaru speciālistu konsultācijas un pakalpojumus. Jaunums nedzirdīgo sociālajā rehabilitācijā ir īpaši apmācītas atbalsta personas, kas sniegs fizisko, emocionālo un informatīvo atbalstu mērķgrupai grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā.

Savukārt Jūrmalas Diabēta biedrība plāno izveidot Dienas centru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai pirmspensijas un pensijas vecuma personām. Projekta laikā 80 pilsētas iedzīvotāji, kuri slimo ar diabētu, saņems psiholoģisko atbalstu, medicīnisko rehabilitāciju un ūdens terapiju, varēs attīstīt savas sociālās un darba prasmes, kā arī piedalīties izglītojošos atbalsta pasākumos un citās aktivitātēs.

Pārgaujas novada Straupes pagastā biedrība ”Ģimenei un veselībai” paredzējusi īstenot sociālās rehabilitācijas programmu Vidzemes reģiona bērniem ar dažādu veidu atkarībām vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Jaunieši, ņemot vērā katra individuālās vajadzības, varēs iesaistīties dažādos programmas īstenošanas posmos - problēmas agrīnā diagnostika, motivēšana, pretrecidīva posms, sociālo un funkcionālo prasmju attīstīšana, nodarbinātība. Programmas ietvaros tiks veidotas arī vecāku atbalsta grupas.

Biedrība „Dižvanagi” Liepājā pilnveidos sniegto atbalstu vecākiem, kuriem ir bērns ar invaliditāti. Projekta ietvaros tiks paplašināts atbalsta grupu nodarbību saturs, piesaistot dažādus speciālistus - garīgo aprūpētāju, uztura speciālistu, fizioterapeitu, ārstu homeopātu u.c. Plānots izveidot arī bērnu rotaļu stūrīti, lai atbalsta grupu nodarbībās varētu piedalīties arī tie vecāki, kuriem šajā laikā nav, kas pieskata bērnus.

Līdz ar to kopumā līdz 2012.gada 2.ceturksnim sociālo pakalpojumu attīstīšanai reģionos ir atbalstīti 97 projekti, kuru finansējuma kopējā summa ir 8,8 miljoni latu. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam, ģimenes videi pietuvinātus sociālos pakalpojumus saņem vairāk nekā 17 tūkstoši Latvijas reģionu iedzīvotāji.

Detalizētāks apraksts par katru atbalstīto projektu ir pieejams Sadarbības iestādes mājas lapā www.nva.gov.lv/esf sadaļā „Noslēgtie līgumi”.


Sagatavoja:
Baiba Jakovļeva

Nodarbinātības valsts aģentūras
Eiropas Sociālā fonda departamenta
Projektu atbalsta un finanšu nodaļas projektu vadītāja
e-pasts: baiba.jakovleva@nva.gov.lv
tālr.: 67072007