ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.07.2020


Maijā reģistrētā bezdarba līmenis valstī samazinājies līdz 12,3%. Mēneša laikā NVA pasākumos iesaistīti vairāk nekā 30 tūkstoši bezdarbnieku

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada maija beigās bija 12,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2012.gada aprīli ir samazinājies par 0,6% punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012.gada maija sākumā bija 127 783, maija beigās – 121 994 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 5789 cilvēkiem.

Bezdarbnieka statusu 2012.gada maijā zaudēja 13 503 cilvēki. Gandrīz puse no viņiem jeb 48,4% statusu zaudēja, jo iekārtojās darbā. Savukārt 43,9% bezdarbnieka statusu zaudēja, jo bez attaisnojoša iemesla nepildīja bezdarbnieka pienākumus, piemēram, lai iegūtu statusu, NVA sniedza par sevi nepatiesas ziņas; kļuva par darba ņēmēju un par darba attiecību uzsākšanu neinformēja NVA; divas reizes atteicās no piemērota un reāla darba piedāvājuma; neieradās uz NVA konsultāciju pie sava nodarbinātības aģenta noteiktajā apmeklējuma laikā u.c.

Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Inese Kalvāne: „Bezdarba situācija uzlabosies pakāpeniski. Straujāks bezdarba līmeņa samazinājums gaidāms vasaras mēnešos, kad darba tirgū tiek piedāvātas sezonas darba vietas. Jāuzsver, ka katrs bezdarbnieks var oficiāli strādāt laika periodā līdz diviem mēnešiem, informējot par to savu nodarbinātības aģentu un tādejādi nezaudējot bezdarbnieka statusu”.

Salīdzinot ar aprīli, maijā bezdarba līmenis pazeminājies visos valsts reģionos. Salīdzinot ar aprīļa beigām, gandrīz par 20% palielinājies NVA reģistrēto brīvo darba vietu skaits - 2012. gada aprīļa beigās NVA reģistrēto brīvo darba vietu skaits bija 3665, bet maija beigās 4364. Tas ir skaidrojams gan ar sezonālajām izmaiņām darba tirgū, gan ar NVA īstenoto sadarbības ar darba devējiem stiprināšanu un pilnveidošanu. 6 540 NVA reģistrētie bezdarbnieki maijā iekārtojās darbā.

Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada maijā reģistrēts Rīgas reģionā – 8,5%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 23,4%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis maijā bija 13,2%, Zemgales reģionā - 13,6% un Vidzemes reģionā – 14,4%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis maijā bija: Rīgā – 8,1%, Jelgavā – 9,3%, Ventspilī – 10,0%, Valmierā – 10,2%, Daugavpilī – 11,9%, Jūrmalā – 13,2%, Liepājā – 12,1%, Jēkabpilī – 17,0%, Rēzeknē – 22,6%.  

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2012.gada maijā piedalījās 30 899 bezdarbnieki:
  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē – 5 185;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 10 577;
  • Algotos pagaidu sabiedriskajos darbos – 10 829;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 2 395;
  • Pasākumos noteiktām personu grupām – 1 682;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 179;
  • NVA aģentu asistentu apmācībā un praksē – 52.

Karjeras konsultācijas 2012.gada maijā saņēmušas 5 736 personas, no tām 4 770 bezdarbnieki un darba meklētāji. 2012.gada maijā komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu saņēmuši 1 471 pirmās grupas redzes invalīdi.

Sagatavoja:

Iveta Kancēna
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja

Tālr. 67021808. Mob. 29466959
iveta.kancena@nva.gov.lv