ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


NVA stiprina sadarbību ar Latvijas pašvaldībām

Cēsīs, 6. aprīlī, plkst. 11.00, AS Cēsu autotransporta apvienības telpās, Poruka ielā 8, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktors Ringolds Beinarovičs atklās NVA organizēto semināru Vidzemes pašvaldību vadītājiem „Nodarbinātības valsts aģentūras un pašvaldību sadarbības attīstība nodarbinātības veicināšanai Vidzemes reģionā”.

Seminārā pašvaldību vadītāji ar NVA speciālistiem apspriedīs Vidzemes reģiona bezdarbnieka sociālpsiholoģisko raksturojumu. Tiks izvērtēti pagājušā gada bezdarba mazināšanas pasākumu rezultāti, kā arī analizētas šā gada Nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānā iekļautās prioritātes un pasākumi nodarbinātības sekmēšanai Vidzemes reģiona pašvaldībās. Nodarbinātības valsts aģentūra iepazīstinās pašvaldību vadītājus arī ar plānotajiem cilvēkresursu attīstības pasākumiem nākamajiem pieciem gadiem (2007.-2013.).

Nodarbinātības un bezdarba samazināšanas jautājumus var sekmīgi risināt tikai sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, jo tās visprecīzāk pārzina darba tirgus situāciju savās administratīvajās teritorijās, darba devēju un darba ņēmēju vajadzības un reālās iespējas. Tāpēc viena no Nodarbinātības valsts aģentūras darbības prioritātēm – aizvien ciešākas sadarbības attīstīšana ar vietējām pašvaldībām visos Latvijas reģionos.

12. aprīlī Rēzeknē notiks Latgales reģiona seminārs, 19. aprīlī Kurzemes reģiona pašvaldību pārstāvjus NVA pulcinās Liepājā, 26. aprīlī Bauskā NVA darbinieki tiksies ar Zemgales pašvaldību vadītājiem, bet 10. maijā – ar Rīgas reģiona pašvaldību pārstāvjiem.Dainis Jukonis, NVA sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 7021744; 6114728
Dainis.Jukonis@nva.lv