ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.07.2020


319 bezdarbnieki iesaistīti

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajā aktīvajā nodarbinātības pasākumā "Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" šogad ir iesaistīti 319 bezdarbnieki visā Latvijā. Pasākuma dalībnieki profesionālo konsultantu vadībā izstrādā biznesa plānus, apgūstot zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības uzsākšanai. Tāpat bezdarbniekiem tiek dota iespēja iesniegt izvērtēšanai arī patstāvīgi sagatavotu biznesa plānu.
 
Kad biznesa plāni tiek sagatavoti un iesniegti, tos izvērtē eksperti un nosaka perspektīvākos projektus. Biznesa plānu izvērtēšanā tiek ņemta vērā gan biznesa plāna izstrādes kvalitāte, gan konkrētā projekta dzīvotspēja un atbilstība esošajiem darba tirgus apstākļiem, gan paredzēto ieguldījumu izlietojuma pamatojums, kā arī citi kritēriji. Šogad sagatavoti un ekspertu izvērtēti 273 biznesa plāni, 85 no tiem ir saņēmuši pozitīvu ekspertu atzinumu, un to autoriem piedāvāta iespēja slēgt līgumus ar NVA par atbalsta pakalpojumu saņemšanu. Visvairāk biznesa plānu bija iesniegti NVA Rīgas reģionālajā (71), Daugavpils (17), Balvu (13), Rēzeknes (13) un Siguldas (13) filiālē, savukārt lielākais atbalstīto biznesa plānu īpatsvars bija NVA Limbažu (83%), Dobeles (67%) un Liepājas (64%) filiālē.

Atbalstīto komercdarbības vai pašnodarbinātības biznesa plānu jomas:  
 • Tekstilizstrādājumu ražošana;
 • Amatniecība;
 • Biohumusa ražošana;
 • Tūrisma pakalpojumi;
 • Grāmatvedības un finanšu pakalpojumi;
 • Dizaina pakalpojumi;
 • Pakalpojumi un ražojumi bērniem;
 • Veselības uzlabošanas pakalpojumi;
 • Izglītības pakalpojumi;
 • Pārtikas izstrādājumu ražošana;
 • Kurināmā ražošana;
 • Foto, video pakalpojumi;
 • Informācijas tehnoloģijas;
 • Skaistumkopšana;
 • Auto noma;
 • Transportēšana;
 • Vides sakārtošanas pakalpojumi;
 • Tehnikas remonts u.c.

Perspektīvāko biznesa plānu īstenotājiem NVA piedāvā konsultācijas pirmajā komercdarbības vai pašnodarbinātības gadā un nepieciešamības gadījumā biznesa uzsākšanai nodrošina vienreizējo dotāciju līdz 2000 Ls atbilstoši apstiprinātajai tāmei. Biznesa plāna īstenošanas pirmajos 6 mēnešos tiek maksāta arī ikmēneša dotācija valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā. 2 gadu laikā NVA uzrauga atbalstīto biznesa plānu īstenošanas gaitu.

"Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" notiek ik gadu, pirmo reizi NVA tos kā pilotprojektu īstenoja 2008.gadā Latgales reģionā un Rīgā, iesaistot 93 bezdarbniekus. Toreiz tika atbalstīti 20 labākie biznesa plāni. 2009.gadā pasākumā piedalījās jau 266 bezdarbnieki no visiem Latvijas reģioniem, tika atbalstīti 80 perspektīvākie biznesa plāni. „Vairums kopš 2008.gada NVA atbalstīto biznesa projektu, neraugoties uz neseno ekonomiskās krīzes situāciju, joprojām turpina darbību, un kādreiz bijušie bezdarbnieki paši kļuvuši par darba devējiem. Nereti jaunie biznesa uzsācēji pat pārsniedz prognozēto apgrozījumu, bet tie, kuri nav spējuši sasniegt cerēto apgrozījumu, veiksmīgi izveidoja stabilu klientu loku un turpina uzņēmējdarbību” – norāda NVA direktores pienākumu izpildītāja Vivita Pūliņa.

Nākamā bezdarbnieku iesaiste "Pasākumos komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai" plānota 2013.gadā.

Detalizētāka informācija par pasākumu atrodama NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Bezdarbniekiem” --> „Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai”  

Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Tālr. 67021744; 67021808
info@nva.gov.lv