ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


Ņemot vērā CSP aktualizētos datus par ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, reģistrētā bezdarba līmenis valstī aprīlī bija 12,9%

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012.gada aprīļa sākumā bija 132 158, aprīļa beigās – 127 783 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 4375 cilvēkiem. 6070 NVA reģistrētie bezdarbnieki aprīlī iekārtojās darbā.

Reģistrētā bezdarba līmenis ir NVA reģistrēto bezdarbnieku īpatsvars procentos ekonomiski aktīvo iedzīvotāju darbspējas vecumā skaitā. Aktualizētu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu NVA saņem no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vienu reizi gadā - aprīlī. Līdz šim ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits tika aprēķināts kā pēdējo trīs gadu vidējais skaits. Šogad CSP dati aprēķināti tikai par 2011.gadu un aktualizēti, balstoties uz tautas skaitīšanas rezultātiem. Saskaņā ar 2010.gadā CSP veikto pārrēķinu Latvijā bija 1 133 100 ekonomiski aktīvie iedzīvotāji darbspējas vecumā  (no 15 līdz 61 gadam), savukārt 2011.gadā -  988 700. No CSP saņemtie dati liecina, ka ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits pēc tautas skaitīšanas rezultātiem būtiski samazinājies - par 12,7%, tāpēc reģistrētā bezdarba līmeņa īpatsvars procentos, rēķinot to no būtiski mazāka ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita, palielinājies, lai arī reģistrēto bezdarbnieku skaitam pēdējos divus mēnešus ir tendence samazināties. Līdz ar to reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada aprīļa beigās, ņemot vērā CSP aktualizētos datus par ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, bija 12,9%.

Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada aprīlī reģistrēts Rīgas reģionā – 9,0%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 24,1%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis aprīlī bija 13,9%, Zemgales reģionā - 14,4% un Vidzemes reģionā – 15,1%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis aprīlī bija: Rīgā – 8,5%, Jelgavā – 9,7%, Ventspilī – 10,8%, Valmierā – 10,6%, Daugavpilī – 12,3%, Jūrmalā – 14,3%, Liepājā – 12,7%, Jēkabpilī – 18,4%, Rēzeknē - 23,4%.  

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2012.gada aprīlī piedalījās 29 660 bezdarbnieki:
  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē – 6 472;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 10 431;
  • Algotos pagaidu sabiedriskajos darbos – 8 640;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 2 235;
  • Pasākumos noteiktām personu grupām – 1 558;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 264;
  • NVA aģentu asistentu apmācībā un praksē – 60.

Karjeras konsultācijas 2012.gada aprīlī saņēmušas 4 744 personas, no tām 3831 bezdarbnieks un darba meklētājs. Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām 2012.gada aprīlī uzsākušas 52 nodarbinātās personas. 2012.gada aprīlī komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu saņēmuši 1 458 pirmās grupas redzes invalīdi.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja

Tālr. 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
info@nva.gov.lv