ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2020


NVA informatīvās dienas Liepājā un Liepājas rajonā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina rīkot informatīvās dienas Latvijas reģionos, lai bezdarbniekus un darba meklētājus klātienē iepazīstinātu ar NVA piedāvātajām iespējām atrast savu vietu darba tirgū. Viens no šādu semināru pamatuzdevumiem ir informācijas sniegšana tajās Latvijas apdzīvotajās vietās, kurās nav NVA filiāļu un nokļūšana līdz rajona centram ir visai apgrūtināta. Ceturtdien, 30. martā, NVA informatīvās dienas sāksies Liepājas rajonā – Kazdangā un Pāvilostā.

Piektdien, 31. martā, plkst. 11.00 Nodarbinātības valsts aģentūras direktors Ringolds Beinarovičs atklās informatīvo semināru Liepājā. No plkst. 11.30 līdz 13.00 notiks NVA direktora tikšanās ar Liepājas pilsētas un Liepājas rajona uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem. Sarunās piedalīsies Liepājas rajona padomes priekšsēdētājs Aivars Šilis, Liepājas Sociālā dienesta direktore Aija Barča, kā arī Liepājas Domes priekšsēdētāja vietnieki Silva Golde un Gunārs Ansiņš. 31. marta pēcpusdienā NVA informatīvo dienu seminārs turpināsies Bunkā.

Lai saistošā un visiem saprotamā veidā stāstītu par NVA pakalpojumiem, iedrošinātu un motivētu cilvēkus izmantot NVA sniegtās iespējas, semināros rādīs kinorežisora Vara Braslas informatīvās spēlfilmas par NVA pakalpojumiem. Pēc īsfilmu „Tu tikai neuztraucies” un „Drēbniecīte Ruta” noskatīšanās notiks pārrunas ar NVA projektu pārstāvjiem. Par bezdarbnieku pārkvalifikācijas un tālākizglītības iespējām stāstīs projekta koordinatore Dace Bāliņa. Par modulārajām apmācībām informēs Nacionālās programmas projekta "Apmācības bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspējas nodrošināšanai" vadītāja Maija Zariņa un koordinatore Dace Baraka, savukārt, par apmācībām sociālās atstumtības riska grupām (jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem, mātes pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, invalīdi, personas pēc ieslodzījuma, ilgstošie bezdarbnieki...) runās projekta koordinatore Inese Riekstiņa. NVA Juridiskā departamenta juriste Līga Emule informēs par darbiekārtošanas tiesiskajiem aspektiem, bezdarbnieku tiesībām un pienākumiem.

Piedalīties aicināti visi bezdarbnieki un darba meklētāji.Dainis Jukonis, NVA sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 7021744; 6114728
Dainis.Jukonis@nva.lv