ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


NVA aicina darba devējus ciešākai sadarbībai, izmantojot mērķētus atbalsta pasākumus

Lai samazinātu bezdarbu Latvijā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aktīvi sadarbojas ar darba devējiem gan uzklausot viņu vajadzības un piedāvājot uzņēmumiem nepieciešamo darbaspēku, gan iesaistot nodarbinātības pasākumos. Ik gadu šī partnerība arvien top plašāka un rezultatīvāka - pērn tikai aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros NVA sadarbojās ar vairāk nekā tūkstoti darba devēju visā Latvijā un vienmēr ir atvērta sadarbībai ar jauniem darba devējiem.  

Salīdzinot ar februāri, 2012. gada martā par 20% palielinājies NVA reģistrēto brīvo darba vietu skaits. 2012.gada 15.aprīlī NVA datu bāzē bija 3134 aktuālās brīvās darba vietas. Tas ir skaidrojams gan ar sezonālajām izmaiņām darba tirgū, gan ar NVA īstenoto sadarbības ar darba devējiem stiprināšanu un pilnveidošanu. 2011.gadā pastāvīgā darbā kopumā iekārtojās 93 600 NVA reģistrētie bezdarbnieki, 78% no tiem pastāvīgu darbu atrada pēc dalības NVA īstenotajos aktīvajos vai preventīvajos pasākumos. 2012.gada martā darbā iekārtojās 5 187 NVA reģistrētie bezdarbnieki.

NVA piedāvā darba devējiem plaša spektra pakalpojumus, piemēram, - bez maksas reģistrēt sava uzņēmuma vakances lielākajā CV/Vakanču portālā visā Latvijā (http://cvvp.nva.gov.lv/) un Eiropas nodarbinātības dienestu datu bāzē, apmācīt bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajās profesijās, nodarbināt valsts un ESF apmaksātajās darba vietās bezdarbniekus, kuriem īpaši grūti atrast darbu, piemēram, ilgstošie bezdarbnieki, vecāki par 50 gadiem, ir invaliditāte.

2011. gadā NVA filiāles, veicot darba devējiem nepieciešamo darbinieku atlases, organizēja 2611 darba devēju tikšanās ar potenciālajiem darbiniekiem (šogad pirmajos divos mēnešos – 439). Palīdzību darba devējiem potenciālo darbinieku motivācijas izvērtēšanā un profesionālās piemērotības noteikšanā sniedz NVA karjeras konsultanti.
 
Darba devējiem visā Latvijā NVA piedāvā iespēju apmācīt bezdarbniekus konkrētam uzņēmumam nepieciešamajās profesijās. Pēc darba devēju pieprasījuma NVA filiāles šogad  apmāca 43 bezdarbniekus tādās profesijās kā, piemēram, pavārs, SPA meistars, lokmetinātājs, apsargs. Savukārt pērn pēc darba devēju pieprasījuma NVA mācībās bija iesaistīti vairāk nekā 80 bezdarbnieki, apgūstot tādus arodus kā, piemēram, tilta celtņa operators, ķīmisko procesu tehniķis, sanitārtehnisko iekārtu montētājs, meža traktortehnikas vadītājs, grāmatvedis, programmēšanas tehniķis, elektriķis.
 
Savukārt, rūpējoties par jauniešu iesaistīšanu darba tirgū, NVA īpašu uzmanību velta nodarbinātības pakalpojumu pilnveidošanai bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Šobrīd pasākuma Darba vieta jaunietim ietvaros NVA piedāvā iespēju nodarbināt jauniešus bezdarbniekus, lai viņi strādājot pie darba devēja, attīstītu darba iemaņas un prasmes, kā arī iegūtu darba pieredzi. NVA jauniešiem sniedz ikmēneša finansiālu atbalstu un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem. Biedrības un nodibinājumi var piedalīties pasākumā Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam, kas jauniešiem bezdarbniekiem palīdz attīstīt darba iemaņas un iegūt darba pieredzi, veicot brīvprātīgu darbu sabiedrības labā.

NVA sadarbojas arī ar pašvaldībām, kopīgi īstenojot pasākumu Algotie pagaidu sabiedriskie darbi. Pašvaldības izveido algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanas vietas, kurās nodarbina bezdarbniekus ne ilgāk kā četrus mēnešus gada laikā. Pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam NVA maksā ikmēneša atlīdzību 100 latu apmērā un veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Plašāku informāciju par NVA pakalpojumiem darba devējiem var iegūt NVA mājaslapas sadaļā Darba devējiem.