ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.07.2020


Iedzīvotāju viedoklis par profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanu

Izglītības un zinātnes ministrija veic informācijas par profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanu apkopojumu un lūdz iedzīvotājus, kuri apgūst vai apguva pēdējo divu gadu laikā jebkādu profesionālās pilnveides izglītības programmu, sniegt priekšlikumus šo izglītības programmu īstenošanas efektivitātes uzlabošanai, nosūtot tos līdz 2012.gada 28.aprīlim uz e-pasta adresi: muzizglitiba@izm.gov.lv.