ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.04.2020


Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi - darba gaitās noderīgas zināšanas un prasmes

Lai veicinātu bezdarbnieku, darba meklētāju, kā arī bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū, īsā laikā apgūstot darba meklēšanas procesā un darba tirgū noderīgas zināšanas, pamatprasmes un iemaņas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (KPP). Tās ir gan grupu nodarbības – īsie kursi, semināri, lekcijas, gan individuālas konsultācijas, kuru gaitā ir iespējams attīstīt vai pilnveidot sociālās prasmes, saņemt psiholoģisku atbalstu vai informāciju par darba likumdošanu, iemācīties, kā pareizi un konstruktīvi meklēt darbu un risināt dažādus ar nodarbinātību saistītus jautājumus.
 
KPP kursu tematiskais loks ir plašs: komunikācijas prasmju attīstīšana; pašapziņas celšana un savas individualitātes apzināšanās; lietišķās rakstības prasmes; sarunu vadīšana un argumentācijas māksla; publiskās uzstāšanās prasmju veidošana; valsts valodas prasmju attīstīšana; e-pakalpojumu lietošana; pārdotprasmes pamati; grāmatvedība un nodokļi uzņēmējdarbībā; komercdarbības pamati; mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana; iespējas, pieteikšanās un sagatavošanās atlases konkursa kārtām Eiropas Savienības institūcijās u.c.

KPP semināros cilvēki tiek mācīti, kā pareizi sagatavoties darba intervijai un veidot CV, kā izvērtēt darba piedāvājumu un uzsākt darba attiecības, kā strādāt pārmaiņu apstākļos, kā veidot ģimenes budžetu un uzkrājumus, kā izstrādāt biznesa plānu komercdarbības uzsākšanai vai dibināt un attīstīt mikrouzņēmumus, kā veiksmīgi darboties mārketingā, kā komunicēt un risināt problēmas vai konfliktsituācijas. Semināru apmeklētājiem tiek stāstīts par pašnodarbinātās personas tiesiskajiem jautājumiem un grāmatvedības uzskaiti, mikrouzņēmumu vai NVO dibināšanu, attīstību un tiesībām, bet jauniešiem paredzēts speciāls seminārs par sociālo kontaktu izmantošanu, risinot bezdarba situāciju.

Lekcijās tiek sniegtas zināšanas par darba tiesībām un darba aizsardzību, lietišķo etiķeti, stresu un tā pārvarēšanas iespējām, darba attiecībām starpkultūru vidē, tiek stāstīts, kas jāņem vērā, meklējot darbu ārpus Latvijas.

Interesenti var saņemt individuālas psihologa, jurista, biznesa plāna speciālista, maksātnespējas konsultanta vai sociālā darbinieka konsultācijas.

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi īpaši noderīgi, piemēram, ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuriem nepieciešams gan psiholoģiskais atbalsts, gan darba iemaņu un pamatprasmju atjaunošana, kā arī jauniešiem bezdarbniekiem, kuriem, lai atrastu pastāvīgu darbu, vēl tikai jāapgūst darba meklējumos un darbā nepieciešamās prasmes un zināšanas. Cittautiešiem, kuri mācās latviešu valodu, speciālisti palīdzēs atbrīvoties no psiholoģiskās barjeras un attīstīt valodas apguves prasmes.

NVA klientiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko konkurēstpējas pasākumu apmeklējuma veidu, jo tiek nodrošināti dažāda ilguma pasākumi – kursi no 16 līdz 36 akadēmiskajām stundām, semināri ilgst 8 akadēmiskās stundas, savukārt, lekcijas ilgst 5 akadēmiskās stundas.

Lai piedalītos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, jānāk un jāreģistrējas jebkurā NVA filiālē un jāizsaka vēlme piedalīties šajā pasākumā. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus var apmeklēt arī iesaistoties citos NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos. Plašāka informācija par konkurētspējas paaugstināšanas pasākumiem pieejama NVA mājaslapas sadaļā „Bezdarbniekiem” --> „Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi”.