ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
14.07.2020


Martā reģistrētā bezdarba līmenis valstī samazinājies līdz 11,7% NVA nodarbinātības pasākumos iesaistīti gandrīz 30 tūkstoši bezdarbnieki

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada marta beigās bija 11,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2012.gada februāri  ir samazinājies par 0,1% punktu. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012.gada marta sākumā bija 133 413, marta beigās – 132 158 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 1255 cilvēkiem.

NVA Pakalpojumu departamenta Attīstības nodaļas vadītājs Egīls Vidžups: "Salīdzinot ar februāri, bezdarba līmenis pazeminājies visos valsts reģionos, nedaudz pieaudzis tas ir dažās lielākajās pilsētās - Jūrmalā, Rēzeknē un Valmierā. 2012. gada marta beigās, salīdzinot ar februāra beigām, gandrīz par 20% palielinājies NVA reģistrēto brīvo darba vietu skaits. Tas ir skaidrojams gan ar sezonālajām izmaiņām darba tirgū, gan ar NVA īstenoto sadarbības ar darba devējiem stiprināšanu un pilnveidošanu. 5 187 NVA reģistrētie bezdarbnieki martā iekārtojās darbā.

Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada martā reģistrēts Rīgas reģionā – 8,3%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 20,3%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis martā bija 12,3%, Zemgales reģionā - 13,1% un Vidzemes reģionā – 13,4%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis martā bija: Rīgā – 7,7%, Jelgavā – 8,9%, Ventspilī – 9,7%, Valmierā – 10,2%, Daugavpilī – 10,6%, Jūrmalā – 10,7%, Liepājā – 12,7%, Jēkabpilī – 15,1%, Rēzeknē - 18,8%.  

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2012.gada martā piedalījās 29 357 bezdarbnieki:
  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē – 6 451;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 12 233;
  • Algotos pagaidu sabiedriskajos darbos – 6 050;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 2 651;
  • Pasākumos noteiktām personu grupām – 1 517;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 387;
  • NVA aģentu asistentu apmācībā un praksē – 68.

Karjeras konsultācijas 2012.gada martā saņēmušas 5 206 personas, no tām 4 410 bezdarbnieki un darba meklētāji. Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām 2012.gada martā uzsākušas 113 nodarbinātās personas. 2012.gada martā komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu saņēmuši 1 436 pirmās grupas redzes invalīdi.

51% NVA reģistrēto bezdarbnieku ir tikai vispārējā vidējā izglītība, pamatizglītība vai nav pat pamatizglītības. Jauniešu bezdarbnieku vecumā līdz 24 gadiem īpatsvars martā bijis 11,6%, bet 12% bezdarbnieku bija pirmspensijas vecumā. 56 350 bezdarbnieki jeb 42,6% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita ir ilgstoši bez darba.