ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


EURES klienti visbiežāk interesējas par darba iespējām Ziemeļvalstīs, Lielbritānijā un Vācijā

2012.gada pirmajos divos mēnešos Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultanti Latvijas darba meklētājiem ir snieguši 377 individuālās konsultācijas par darba iespējām ārzemēs. Darba meklētājus visvairāk interesēja nodarbinātības iespējas Lielbritānijā (27,2%) un Vācijā (21,9%), kā arī Ziemeļvalstīs – Norvēģijā (13,5%), Somijā (7,3%), Zviedrijā (4,7%) un Dānijā (3,5%), interese bijusi arī par darba iespējām Francijā (5,6%). Latvijas darba meklētāji, kuri apmeklēja EURES konsultantus, visbiežāk interesējās par iespējām strādāt lauksaimniecībā (22,1%), apstrādes rūpniecībā (20,3%), būvniecībā (13,5%), izmitināšanas un ēdināšanas nozarē (12,6%), veselības un sociālās aprūpes nozarē (9,4%), kā arī transporta nozarē (5,3%). Visvairāk par nodarbinātības iespējām citās Eiropas valstīs interesējas darba meklētāji vecumā no 25 līdz 45 gadiem - 62,0%. 56,7% no tiem darba meklētājiem, kas apmeklēja EURES konsultantus, vismaz pamatzināšanu līmenī, ir apguvuši angļu valodu, 16,2% var sazināties vācu valodā, 8,5% - citās svešvalodās, savukārt 18,6% darba meklētāju svešvalodu zināšanu nebija.

EURES konsultanti sniedz bezmaksas konsultācijas par nodarbinātības un mācību iespējām, dzīves un darba apstākļiem Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs, kā arī Šveicē. Pie EURES konsultantiem var uzzināt kādi dokumenti, esot vēl Latvijā, ir jānokārto lai iebrauktu izvēlētajā valstī. Interesenti var gūt priekšstatu par konkrētās valsts sociālās drošības un nodokļu sistēmu, kā arī iegūt citas praktiskas ziņas, piemēram, par dzīves dārdzību un kultūras atšķirībām konkrētajā valstī. Vislielākais EURES konsultāciju skaits kopumā bija 2009.gadā – 20794 konsultācijas 12 mēnešu laikā, 2010.gadā EURES konsultāciju kopskaits Latvijā bija samazinājies līdz 16333 konsultācijām, savukārt 2011.gadā kopējais konsultāciju skaits sarucis līdz 12643. 2012.gada pirmajos 2 mēnešos kopumā sniegtas 2089 EURES konsultācijas

EURES ir Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, kas tika izveidots 1994.gadā, ietverot Eiropas Komisiju un ES dalībvalstu nodarbinātības dienestus, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas valstis Lihtenšteinu, Islandi, Norvēģiju un Šveici. EURES misija ir atbalstīt Eiropas valstu darbaspēka brīvu pārvietošanos. Latvija kļuva par EURES dalībvalsti pēc valsts pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā. Jāpiebilst, ka EURES nenodarbojas ar iekārtošanu darbam ārzemēs, bet gan nodrošina informāciju par nodarbinātības iespējām un palīdz orientēties Eiropas darba mobilitātes portālā http://ec.europa.eu/eures/.