ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


NVA Madonas filiālē notiks informatīvs pasākums sadarbības partneriem

2012. gada 3.aprīlī pulksten 14.00 Madonā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Madonas filiāles telpās, Upes ielā 3, notiks informatīvs pasākums sadarbības partneriem, lai darba devējus informētu par NVA jaunajiem nodarbinātības pasākumiem, apspriestu līdzšinējo un turpmāko sadarbību, kā arī projekta „Atbalsts komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai” norisi un rezultātus. Pasākuma noslēgumā notiks diskusija par situāciju nodarbinātības jomā Madonas pusē un komercdarbības vai pašnodarbinātības atbalsta pasākuma nozīmi bezdarba mazināšanā. Tikšanos ar sadarbības partneriem vadīs NVA Madonas filiāles vadītāja Lidija Kraukle.

Informatīvais pasākums notiek, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (NR. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstam 7.aktivitātes „Darba tirgus partnerību attīstība NVA” ietvaros.