ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.07.2020


Valkā notika tikšanās ar darba devējiem

 

27.martā Valkā notika Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vadības un NVA Valkas filiāles pārstāvju tikšanās ar vietējiem darba devējiem, lai apspriestu līdzšinējo un turpmāko sadarbību. NVA pārstāvēja direktores pienākumu izpildītāja Vivita Pūliņa, Pakalpojumu departamenta Nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Sandra Šimkuss un Valkas filiāles vadītāja Erna Pormeistere. Klātesošie tika informēti par NVA pakalpojumiem darba devējiem un sadarbības iespējām 2012.gadā, kā arī  par nodarbinātības situāciju un bezdarba rādītājiem Valkas filiāles teritorijā, Latvijā un Eiropas Savienības valstīs.

Darba devēji izrādīja interesi par jauno nodarbinātības pasākumu "Jauniešu darbnīcas", tika uzdoti jautājumi arī par iespējām izveidot papildus valsts līdzfinansētās darba vietas "Pasākumu noteiktām personu grupām" ietvaros. Valkas darba devēji norādīja, ka ESF projekta "Kompleksi atbalsta pasākumi" kādreizējā aktivitāte "Darba izmēģinājumi" viņiem bija finansiāli izdevīgāka nekā šobrīd piedāvātā "Darba vieta jaunietim", tāpēc lūdza rast iespēju atjaunot aktivitāti "Darba izmēģinājumi". Kritiskus vārdus darba devēji veltīja situācijai mūsu valsts profesionālās izglītības jomā, jo nereti, pieņemot darbā jaunu speciālistu, atklājas, ka viņa prasmes neatbilst mūsdienu prasībām un pat diplomā vai sertifikātā minētajai kvalifikācijai.

Sanāksmē piedalījās arī Valsts Ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības pārstāvji.

Informatīvais pasākums "Nodarbinātības valsts aģentūras un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai" Valkā notika, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (NR. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstam 7.aktivitātes „Darba tirgus partnerību attīstība NVA” ietvaros.