ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.04.2020


Jaunu Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošana sociālo pakalpojumu attīstīšanai reģionos

Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde (turpmāk – Sadarbības iestāde) informē, ka 2012.gada 1.ceturksnī ar Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) atbalstu uzsākta 56 jaunu projektu īstenošana sociālo pakalpojumu attīstīšanai reģionos par kopējo summu 5,1 miljons latu.

Projektos iecerēto sociālo pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs - tiek izstrādātas un īstenotas sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas, veidotas jaunas sociālās institūcijas, tai skaitā, krīzes centrs Neretā, higiēnas centrs Jūrmalā, grupu māja Balvu novada iedzīvotājiem ar garīga rakstura traucējumiem, specializētā darbnīca Siguldas novadā, kā arī īslaicīgās pieskatīšanas un aprūpes centri Rīgā. Arvien plašāk valstī tiek attīstīti aprūpes mājās pakalpojumi, tai skaitā, drošības pogas Daugavpilī un Jelgavā, mobilās brigādes Talsu novadā un Kārsavā, aprūpe mājās Rīgā, Alūksnes, Iecavas un Skrīveru novados.

Ģimenes videi pietuvinātos pakalpojumus saņem sociāli neaizsargātākās iedzīvotāju grupas – pieaugušie un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāji, daudzbērnu un nepilnās ģimenes, no psihoaktīvām vielām atkarīgie, no vardarbības cietušas sievietes un bērni, bezpajumtnieki u.c. Psihosociālu atbalstu saņem arī tie iedzīvotāji, kas kopj slimu ģimenes locekli. Kopumā pasākumos piedalīsies vairāk nekā 9,5 tūkstoši iedzīvotāju.

Rīgas plānošanas reģionā tiek īstenoti 17 projekti – Rīgā, Jūrmalā, Siguldas un Inčukalna novados. Vienpadsmit projektos uzsākta sociālo pakalpojumu attīstība Zemgales plānošanas reģionā, 13 projektos - Latgales teritorijā. No Kurzemes reģionā atbalstītajiem astoņiem projektiem lielākie ieguvēji būs Liepājas, Ventspils, Kuldīgas un Talsu novada sociālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji. Savukārt Vidzemes teritorijā sociālās aprūpes un rehabilitācijas attīstīšanai uzsākti septiņi projekti.

Turklāt kopš 2011.gada sākuma Latvijas reģionos turpina īstenoties arī Aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” (1.4.1.2.4.) pirmās atlases kārtas 38 projekti, kuru ietvaros ESF atbalstu saņem 7,7 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Projektu īstenotājiem sociālo pakalpojumu attīstīšanā nav jāiegulda līdzfinansējums, jo projekta īstenošanas izmaksas 100% apmērā nodrošina ESF atbalsts.

Detalizētāks apraksts par katru atbalstīto projektu ir pieejams Sadarbības iestādes mājas lapā www.nva.gov.lv/esf sadaļā „Noslēgtie līgumi”.