ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.02.2020


Februārī reģistrētā bezdarba līmenis valstī bija 11,8%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada februāra beigās bija 11,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2012.gada janvāri  ir pieaudzis par 0,1% punktu. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012.gada februāra sākumā bija 132 575, februāra beigās – 133 413 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 838 cilvēkiem. 4 457 NVA reģistrētie bezdarbnieki februārī iekārtojās darbā.

Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada februārī reģistrēts Rīgas reģionā – 8,4%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 20,4%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis februārī bija 12,6%, Zemgales reģionā - 13,3% un Vidzemes reģionā – 13,5%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis februārī bija: Rīgā – 7,8%, Jelgavā – 9,1%, Ventspilī – 9,9%, Valmierā – 10,1%, Daugavpilī – 10,6%, Jūrmalā – 10,6%, Liepājā – 12,9%, Jēkabpilī – 15,1%, Rēzeknē - 18,7%.  

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2012.gada februārī piedalījās 26662 bezdarbnieki:
  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē – 4 555;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 11 503;
  • Algotos pagaidu sabiedriskajos darbos – 5 957
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 2 587;
  • Pasākumos noteiktām personu grupām – 1 579;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 407;
  • NVA inspektoru asistentu apmācībā un praksē – 74.


Karjeras konsultācijas 2012.gada februārī saņēmušas 5196 personas, no tām 4158 bezdarbnieki un darba meklētāji. Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām 2012.gada februārī uzsākušas 249 nodarbinātās personas. 2012.gada februārī komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta izmantošanu saņēmuši 1424 pirmās grupas redzes invalīdi.

Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
Tālr. 67021744; 67021808
info@nva.gov.lv