ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.04.2020


Apmācību jomas, profesijas, kā arī sociālās un profesionālās pamatprasmes, kurās 2012.gadā jāveic bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība

Nodarbinātības politikas veidotāji sadarbībā ar nozaru asociācijām, izvērtējot situāciju darba tirgū, ik gadu aktualizē to profesiju un profesionālo pamatprasmju sarakstu, kurās jāveic bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, lai veicinātu apmācīta un darba tirgus apstākļiem piemēroties spējīga darbaspēka veidošanu. Aktuālo profesiju un pamatprasmju sarakstu, no kura bezdarbnieki var izvēlēties apmācību programmu, apstiprina Labklājības ministrijas izveidota komisija, kurā ir pārstāvētas Labklājības, Ekonomikas, Zemkopības, Izglītības un zinātnes ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, sociālie partneri, kā arī nozaru eksperti. Profesiju saraksta sagatavošanā tiek ņemtas vērā tautsaimniecības nozaru attīstības tendences, darba tirgus pieprasījums un bezdarbnieku profila izmaiņas.

Šogad Labklājības ministrijas izveidotās komisijas apstiprinātais profesiju un pamatprasmju saraksts, no kura bezdarbnieki var izvēlēties sev nepieciešamu apmācību programmu, ietver 54 profesionālās tālākizglītības, 20 profesionālās pilnveides izglītības un 78 neformālās apmācību programmas:

Vēl NVA darba devējiem pasākuma „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma” ietvaros piedāvā iespēju sagatavot konkrētam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus,  apmācot bezdarbniekus uzņēmuma vajadzībām atbilstošajās izglītības programmās. Līdzšinējā NVA pieredze rāda, ka apmācība pēc darba devēja pieprasījuma tiek īstenota specifiskās, tāpēc darba tirgū mazāk pieprasītās, profesijās, piemēram, ķīmisko procesu tehniķis, tilta celtņu operators, sanitārtehnisko iekārtu montētājs, programmēšanas tehniķis. Darba devējs, iesaistoties pasākumā „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”, uzņemas pienākumu pēc apmācības pabeigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā vismaz trīs mēnešus.