ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


NVA izdevusi jaunu „Profesiju aprakstu kataloga” sējumu

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda projekta „NVA kapacitātes pilnveide” atbalstu ir sagatavojusi un laidusi klajā jaunu „Profesiju aprakstu kataloga” izdevumu, kurā iekļautas profesijas atbilstoši Ekonomikas ministrijas un profesionālo asociāciju prognozēm par darbaspēka pieprasījumu.
„Profesiju aprakstu katalogā” var iepazīties ar 130 profesiju aprakstiem, uzzināt, kādi ir attiecīgā speciālista darba uzdevumi, apstākļi, aprīkojums un profesionālās izaugsmes iespējas, kā arī gūt priekšstatu par izglītības prasībām un radniecīgajām profesijām. Katras profesijas apraksta beigās ir sniegti ieteikumi, ko var darīt jau šodien, lai laikus rūpētos par darbam nepieciešamo spēju attīstību, zināšanu un prasmju apguvi.

Visām profesijām ir izstrādātas prasmju noteikšanas lapas, kas palīdz izvērtēt savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Prasmju noteikšanas lapu lietderīgi aizpildīt pēc iepazīšanās ar konkrētās profesijas aprakstu.

Jaunais „Profesiju aprakstu katalogs” ir 2007. gadā izdotā kataloga turpinājums. Abu katalogu apvienoto e-versiju, kurā ir 500 profesiju apraksti un prasmju noteikšanas lapas, var aplūkot NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Karjeras pakalpojumi”.
 
„Profesiju aprakstu kataloga” 2.sējums sagatavots, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” (Nr.1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001) atbalstam.