ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.06.2020


Nepilna mēneša laikā algotos pagaidu sabiedriskajos darbos NVA iesaistījusi 5023 bezdarbniekus

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu īstenotajā aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” jau ir nodarbināti 5023 bezdarbnieki. Latgalē pašvaldības jau ir izveidojušas 1888 algotas pagaidu darba vietas, Kurzemē - 880, Vidzemē - 726, Rīgas reģionā - 700 un Zemgalē - 675. Vēlmi strādāt algotus pagaidu sabiedriskos darbus šobrīd ir izteikuši 25 772 bezdarbnieki.

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi tiek organizēti, lai sniegtu atbalstu bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un ir reģistrēti NVA vairāk nekā 6 mēnešus. Tas ir ESF finansēts aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbnieku nodarbināšanai sabiedrības labā, dodot viņiem iespēju uzturēt vai iegūt darba iemaņas. Par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks saņem atlīdzību - 100 latus mēnesī, kā arī NVA veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensijas apdrošināšanai.

Algotos pagaidu sabiedriskajos darbos 12 mēnešu periodā bezdarbnieks secīgi vai ar pārtraukumiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā četrus mēnešus, taču šajā pasākumā viņš var iesaistīties arī atkārtoti. Bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskajos darbos tiek nodarbināts ne vairāk kā piecas dienas nedēļā un astoņas stundas dienā. Ja bezdarbnieks algotus pagaidu darbus nebūs veicis visās konkrētajā mēnesī paredzētajās darbdienās, atlīdzība viņam tiks aprēķināta proporcionāli nostrādātajām dienām.

Bezdarbniekam, iepriekš vienojoties ar darba vadītāju un informējot darba koordinētāju pašvaldībā, ir iespēja ne vairāk kā divas dienas mēnesī izmantot, lai varētu piedalīties individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajā citā NVA pasākumā vai darba pārrunās, apliecinājumu par dalību darba pārrunās jāiesniedz darba koordinētājam vai darbu vadītājam pašvaldībā.

Algotus pagaidu sabiedriskos darbus īsteno tādās darba vietās, kas pašvaldību institūcijās (izņemot pašvaldību komercsabiedrības), biedrībās vai nodibinājumos izveidotas no jauna vai kurās vismaz četrus mēnešus, pirms bezdarbnieks uzsācis dalību pasākumā, nav tikusi nodarbināta neviena cita persona.

NVA un pašvaldība slēdz līgumu par algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanu, nosakot pasākuma īstenošanas kārtību, pušu tiesības un pienākumus, kā arī norēķinu, līguma izpildes un pārskatu sniegšanas kārtību. Jāuzsver, ka šī pasākuma ietvaros darbam nepieciešamā inventāra un individuālās aizsardzības līdzekļu iegāde netiek līdzfinansēta, tāpēc pašvaldībām darba inventārs un individuālās aizsardzības līdzekļi ir jānodrošina pašām. Ja pasākuma īstenošanas darba vietu izveido biedrībā vai nodibinājumā, tad līgumu par tās atbilstošu nodrošinājumu pašvaldība slēdz ar attiecīgo biedrību vai nodibinājumu.

Savukārt līgumu par algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu pašvaldība slēdz ar katru pasākumā iesaistīto bezdarbnieku. Līgumā tiek noteiktas pušu pienākumi un tiesības, nodarbinātības periods, kā arī darbu uzsākšanas, izbeigšanas un atlīdzības saņemšanas nosacījumi un kārtība.

Detalizētāka informācija NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Bezdarbniekiem” vai „Darba devējiem” --> „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.