ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.04.2020


Janvārī reģistrētā bezdarba līmenis valstī bija 11,7%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada janvāra beigās bija 11,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2011.gada decembri ir pieaudzis par 0,2% punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012.gada janvāra sākumā bija 130 296, janvāra beigās – 132 575 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 2279 cilvēkiem. 4 318 NVA reģistrētie bezdarbnieki janvārī iekārtojās darbā.

Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada janvārī reģistrēts Rīgas reģionā – 8,4%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 20,2%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis janvārī bija 12,4%, Zemgales reģionā - 13,1% un Vidzemes reģionā – 13,4%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis janvārī bija: Rīgā – 7,9%, Jelgavā – 9,0%, Ventspilī – 9,7%, Valmierā – 10%, Jūrmalā – 10,4%, Daugavpilī – 10,5%, Liepājā – 12,7%, Jēkabpilī – 14,8%, Rēzeknē - 18,3%.  

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2012.gada janvārī piedalījās 23416 bezdarbnieki:
  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, apmācībā pie darba devēja un neformālās izglītības ieguvē – 7 988;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 7 865;
  • Algotos pagaidu sabiedriskajos darbos – 3 246;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 2 284;
  • Pasākumos noteiktām personu grupām – 1 546;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 416;
  • NVA aģentu asistentu apmācībā un praksē – 71.

Karjeras konsultācijas 2012.gada janvārī saņēmušas 4919 personas, no tām 4371 bezdarbnieks un darba meklētājs. Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām 2012.gada janvārī uzsākušas 588 nodarbinātās personas. 2012.gada janvārī komplekso atbalsta pasākumu ietvaros pabalstu par asistenta izmantošanu saņēmuši 1414 pirmās grupas redzes invalīdi.