ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


Viena no NVA prioritārajām mērķa grupām – jaunieši bezdarbnieki

2011.gada 31.decembrī Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrēti 15 387 bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kas veido 11,8 % no kopējā valstī reģistrētā bezdarbnieku skaita.
Jauniešu bezdarbnieku skaits pērn, salīdzinājumā ar 2010.gadu, ir samazinājies par 7816 bezdarbniekiem. Proti, 2010.gada decembra beigās NVA bija reģistrēti 23 203 bezdarbnieki - jaunieši jeb 14,3 % no bezdarbnieku kopskaita.


No kopējā jauniešu bezdarbnieku skaita aptuveni 6% nav ieguvuši pamatizglītību, 32% ieguvuši pamatizglītību vai profesionālo pamatizglītību, savukārt 33% ieguvuši vispārējo vidējo izglītību. Profesionālo izglītību ieguvis 21%, bet augstāko izglītību ieguvuši 8% gados jauno bezdarbnieku. No tiem aptuveni 1% ieguvis maģistra grādu, 5% ieguvuši bakalaura grādu, bet pārējie 1. vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Lielākais reģistrēto jauniešu bezdarbnieku ar augstāko izglītību skaits ir šādās augstskolā iegūtajās profesijās: ekonomists, komercdarbības vai uzņēmējdarbības speciālists, sabiedrisko attiecību speciālists vai vadītājs, filologs, jurists.

2011.gadā NVA uzsāka jaunus pasākumus jauniešiem bezdarbniekiem – ”Darba vieta jaunietim” un ”Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, lai bezdarbnieki vecumā no 18 – 24 gadiem attīstītu darba iemaņas un prasmes, gūtu darba pieredzi un paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū.

Aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Darba vieta jaunietim” pērn kopumā iesaistījās 381 jaunietis vecumā no 18 – 24 gadiem. NVA 2012.gadā pasākumā plāno iesaistīt 539 jauniešus bezdarbniekus. Pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta ”Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros, lai veicinātu jauniešu bezdarbnieku integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgu darba vietu izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.

 

Lielu atsaucību guvis pasākums „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, tajā 2011.gadā iesaistījās 1255 jaunieši bezdarbnieki. Pasākumā iesaistītie tika nodarbināti biedrībās un nodibinājumos, ar mērķi veicināt jauniešu bezdarbnieku bezatlīdzības darbību sabiedrības labā. NVA 2012.gadā pasākumā plāno iesaistīt aptuveni 300 jauniešus vecumā no 18 – 24 gadiem.

 

Plašāka informācija par nodarbinātības pasākumiem jauniešiem NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Bezdarbniekiem” --> „Nodarbinātības pakalpojumi” --> „Darba vieta jaunietim” vai „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”.