ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.03.2020


Nodarbinātības valsts aģentūra šovakar TV 3 „Nekā personīga” pieteikto sižetu uzskata par nepatiesu un iestādes reputāciju graujošu

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kategoriski noraida un uzskata par sagrozītu šī vakara raidījuma „Nekā personīga” (TV3) pieteikumā izskanējušo un skatītājus maldinošu informāciju, ka NVA finanšu līdzekļi it kā tiek dalīti „kā kazino”.  „Nekā  Personīga” rīcībā ir nokļuvuši nelikumīgā veidā iegūti NVA Finanšu sadales komisijas locekļu sarunu  audio ieraksti.  Kā norāda  NVA Finanšu sadales komisijas locekļi, audio ierakstā varētu būt dzirdamas viņu neformālās savstarpējās sarunas, kad sanāksmē ir raisījusies diskusija par finanšu sadalījuma milzīgo apjomu. Vēlamies norādīt, ka Finanšu sadales komisijas locekļi kategoriski nepiekrīt  šāda veida  nepatiesam un sagrozītam viņu darba atspoguļojumam un norāda, ka pēc TV 3  sižeta pašreklāmas sapratuši, no kurām Finanšu sadales komisijas sēdēm varētu būt „izgriezti”  un  TV sižetā tendenciozi iemontēti viņu neformālo sarunu un diemžēl neveiksmīgu joku audio ieraksti.  

TV 3 saviem skatītājiem apzināti rada nepatiesu priekšstatu, ka NVA it kā nelikumīgi un neprofesionāli darbojas ar finansējumu. Taču jānorāda, ka NVA izveidotā iekšējās kontroles sistēma nepieļauj naudas līdzekļu neatbilstošu izmantošanu. Turklāt Finanšu sadales komisijas sēdē, kurā ir 10 NVA vadošo departamentu darbinieki, lēmumus pieņem, balsojot visiem. Par katru finansējuma sadalījumu  notiek atsevišķa balsošana. Ja kaut viens komisijas loceklis ir „pret”, jautājums netiek skatīts tālāk. Jānorāda, ka NVA darbību finanšu jomā kopumā uzrauga gan Eiropas Savienības attiecīgās institūcijas, gan Finanšu ministrija, gan Labklājības ministrija, gan Eiropas Sociālā Fonda departaments. Regulāri tiek veiktas audita pārbaudes. Tāpat tiek veikta virkne citu uzraudzības procedūru.
Jānorāda, ka visas NVA Finanšu sadales komisijas sēdes  tiek protokolētas. Attiecīgi protokoli ir pieejami un ar tiem var iepazīties Aģentūrā uz vietas (Rīgā, Kr. Valdemāra 38 –k1).

Tāpat NVA vēlas uzsvērt, ka cilvēks, kas ir sniedzis interviju raidījumam „Nekā personīga”, ir bijušais NVA darbinieks, kurš strādājis NVA tikai pusgadu un pēc 3 disciplinārlietu ierosināšanas 2011.gada 1.decembrī tika atbrīvots no darba ar Labklājības ministrijas lēmumu.  NVA ir guvusi apstiprinājumus faktam, ka tieši šis darbinieks negodīgā ceļā ir ieguvis finanšu sadales komisijas locekļu sarunu ierakstus.

Nodarbinātības valsts aģentūra vienmēr ir atvērta un pretimnākoša žurnālistiem, respektējot plašsaziņu līdzekļu centienus noskaidrot faktus. NVA aicina "Nekā Personīga" žurnālistus rūpīgi iepazīties ar šīs komisijas darbību un tās rezultātiem, nevis, neiedziļinoties lietas būtībā, destabilizēt iestādes darbu, paļaujoties uz neleģetīmi iegūto neformālo sarunu ierakstu fragmentiem un bijušā darbinieka stāstījumu.